Dianie vo farnosti

« Späť

Voľby do pastoračnej rady

Pred 2 týždňami boli ohlásené voľby do pastoračnej rady našej farnosti. Počas týchto dvoch týždňov som zhromaždil kandidátov. Voľby budú najbližšiu nedeľu 3.4.2022.

Zverejňujem predbežnú kandidátku, aby ste si mohli pozrieť, komu plánujete dať v nedeľu svoj hlas. Pamätajte si, prosím mená, a nie číslo kandidáta. 

 

Budú sa krúžkovať 3 mená. 

Odporúčam zobrať si vlastné pero, aby ste predišli náporu na spoločné

Nezaoberajte sa voľbou do PRF počas sv. omše. 

 

Čísla kandidátov sa na kandidátke môžu zmeniť, ak sa niekto do nedele vzdá kandidatúry. 

 

 

Po voľbách, ktoré boli 3. 4. 2022 ma nová pastoračná rada týchto členov:

pán kaplán Rastislav Hanečák
pani katechétka Marta Kocúrová
Jozef Kovalčík
Mária Fafaláková
Elena Jendrašíková
Martin Durčák
Václav Kasan ml.
Mariana Zavoďanová
Elena Jakubjaková
Stanislav Kasaj
Zuzana Šusteková

Pavol Kovalčík

 

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Výstup na Veľký kopec a posviacka kríža na Veľkom kopci sa z dôvodu predpovede nepriaznivého počasia prekladá
o novom termíne Vás budeme včas informovať. 
Nový termín bude s veľkou pravdepodobnosťou až po birmovke. 
 
 
 
 

FARNIK 40

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 39

FARNIK 38

FARNIK 37

FARNIK 36

FARNIK 35

FARNIK 34

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

 

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)