Dianie vo farnosti

Hasičská nedeľa

Po vlaňajších slávach 80. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Novoti, začali dobrovoľní hasiči každý rok si spomenúť na svojho patróna sv. Floriána hasičskou omšou.
Čítaj ďalej o Hasičská nedeľa »

31. rokov od smrti vdp. Štefana Šmiheľa

V pondelok 28. apríla si pripomíname 31. výročie smrti bývalého novoťského p. farára Štefana Šmiheľa.
Čítaj ďalej o 31. rokov od smrti vdp. Štefana Šmiheľa »

Na „bacovke“ v Ludzmierzi

Novoťskí veriaci už takmer tri desaťročia udržiavajú družbu s pútnickým miestom na Podhale v Poľsku. Tento týždeň prijali pozvanie na vyháňanie a požehnávanie oviec, ktoré jednoducho volajú „bacovka“.
Čítaj ďalej o Na „bacovke“ v Ludzmierzi »

Jubileum na Modlovke

Už dvadsaťpäť rokov organizuje pre svojich farníkov p. Jozef Kovalčík vždy v Kvetnú nedeľu krížovú cestu na 910 m vysoký Modlový vrch nad obcou Novoť.
Čítaj ďalej o Jubileum na Modlovke »

V Novoti bodovali najmä chlapci

V minulom roku sme v našej obci pokrstili 45 detí z ktorých bolo 25 chlapcov a 20 dievčat. Porovnajme aké mená sme dávali našim deťom s najobľúbenejšími menami v rámci Slovenska.
Čítaj ďalej o V Novoti bodovali najmä chlapci »

Loďka doplávala do cieľa na Turíce

V Turičnú nedeľu sa v našej obci konala slávnosť prvého sv. prijímania.
Čítaj ďalej o Loďka doplávala do cieľa na Turíce »

Prvoprijímajúce deti stavali loďku

Štyridsaťosem prvoprijímajúcich detí sa počas pôstneho obdobia pripravovalo na sviatosť prvého sv. prijímania. Každý s nich si stavia loďku, potom ju vybavovali potrebným zariadením a v máji plnia denné úlohy
Čítaj ďalej o Prvoprijímajúce deti stavali loďku »

Prosby budeme vkladať do košíčka

V týždni modlitieb za duchovné povolania veriaci svoje prosby vložia pred sv. omšou do pripraveného košíka a spolu s obetnými darmi budú pred každou sv. omšou prinesené k oltáru.
Čítaj ďalej o Prosby budeme vkladať do košíčka »

Relikvie Don Bosca aj na Orave

Po štyroch rokoch putovania relikvií po Južnej, Strednej a Severnej Amerike, Afrike, Ázií a viacerých krajín Európy navštívi zakladateľ saleziánov Don Bosco Slovensko.
Čítaj ďalej o Relikvie Don Bosca aj na Orave »

Detská pôstna súťaž jednotlivcov

Vo farnosti počas pôstu sa mohol každý žiak zúčastniť na 37 sv. omšiach.
Čítaj ďalej o Detská pôstna súťaž jednotlivcov »

Na "Modlovke" dva krát

Novoťskí veriaci kráčali na Modlov vrch tohto roku až dva krát: na Kvetnú nedeľu a večer na Veľký piatok
Čítaj ďalej o Na "Modlovke" dva krát »

Veľkú pôstnu súťaž vyhrali siedmaci

Vo farnosti vyhodnotili veľkú pôstnu súťaž žiakov a ich tried.
Čítaj ďalej o Veľkú pôstnu súťaž vyhrali siedmaci »

Krížová cesta na Modlov vrch

Novoťkí veriaci na Kvetnú nedeľu môžu s krížom putovať na Modlový vrch, ktorý je nad obcou počas už tradičnej krížovej cesty.
Čítaj ďalej o Krížová cesta na Modlov vrch »

Veľká pôstna súťaž pre žiakov

Zaujímavú pôstnu súťaž pre žiakov pripravil farský úrad. Nesúťažia len jednotlivci, ale celé triedy a ide tímovú súťaž. Povinnosť je zúčastniť  sa na sv. omši. Svoju účasť nahlási pred sv. omšou animátorovi vo vchode kostola a na záver sa všetky sv. omše jednotlivých tried spočítajú a víťazná trieda sa môže tešiť na 3 - dňový pobyt na chate, v poradí druhá a tretia trieda pôjde na...
Čítaj ďalej o Veľká pôstna súťaž pre žiakov »
Ukazujem 151 - 164 z 164 výsledkov.
Položiek na stránku 25
z 7

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Spomedzi nás do večnosti odišiel

Milan Hilbrycht (78 rokov)

č. 119

Pohreb so sv. omšou bude v pondelok 2.10.2023 o 14:00 v Dome smútku a nádeje. 

 

info pre BIRMOVANCOV

info k 1. sv. prijímaniu

 

 

FARNIK 41

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 40

FARNIK 39

FARNIK 38

FARNIK 37 ODPUST

FARNIK 36

FARNIK 35

FARNIK 34

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.