Článok

Členovia oravského klubu abstinujúcich sa stretávajú každý piatok na starej fare.

 

 

 

Článok