Kontakt

Členovia oravského klubu abstinujúcich sa stretávajú každý piatok na starej fare.

 

Zodpovedná osoba:

Serafín Vajak 0908 093 575

 

 

 

Oravský klub abstinujúcich