RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ PAPRADNO

 

Oficiálne stránky farnosti


 

Všetci sme povolaní byť svätými tak, že budeme žiť lásku a všetkým ponúkať svedectvo v každodennom zamestnaní tam, kde sme.
Si zasvätená alebo zasvätený? Buď svätý (svätá) tak, že budeš radostne prežívať svoje zasvätenie.
Si ženatý či vydatá? Buď svätý v láske a oddanosti voči svojej manželke či manželovi, ako Kristus a Cirkev.
Si pracujúci? Buď svätý poctivou a kompetentnou prácou v službe bratom.
Si matka či babička? Buď svätá trpezlivým vyučovaním detí, aby nasledovali Ježiša.
Máš právomoc? Buď svätý zápasom o všeobecné dobro a zriekaním sa svojich osobných záujmov...

Pp. Františka, Gaudete et exsultate, 14   celý článok

SSR 2018

Svetové stretnutie rodín 2018

Deviate Svetové stretnutie rodín sa uskutoční v Írsku, v Dubline, v dňoch 21.-26. augusta 2018.

Je to príležitosť aj pre naše rodiny. Príprava bude prebiehať vo farnostiach, cez stretnutia rodín, ktoré prejavia záujem.

 

 

Modlitba pred pripojením do internetu

Všemohúci večný Bože,
ty si nás stvoril na svoj obraz
a nariadil si nám,
aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne
hľadali predovšetkým v božskej osobe
tvojho jednorodeného Syna,
nášho Pána Ježiša Krista.

Prosíme ťa, daj, aby sme
na orodovanie svätého Izidora, biskupa a učiteľa,
na cestách internetom viedli naše ruky a oči
k tomu, čo je milé tebe,
a každého človeka, ktorého stretneme,
prijímali s láskou a trpezlivosťou.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

_________

(Imprimatur: Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis. Bratislavae, die 30. Septembris 2008. Nr. 455/2008.)
Autorom modlitby je Fr. John Zuhlsdorf.
Sv. Izidor je patrónom internetu.

 

* Apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate o povolaní ku svätosti v dnešnom svete
oficiálne znenie
český preklad
 

Aktuálne slovo Svätého Otca:   Generálne audiencie   Anjel Pána

 

Sväté písmo

Liturgické čítania

Breviár (Liturgia hodín)

Katechizmus Katolíckej cirkvi

Kódex kánonického práva

Bohoslužby na Slovensku