Blogy (Oznamy)

« Späť

Druhá nedeľa – 14. januára 2018

  1. Litánie bývajú v nedeľu o 14. hod., okrem nedieľ, keď je popoludňajšia adorácia alebo iný program.

  2. V pondelok bude sv. omša v latinskom jazyku.

  3. Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

  4. Slávnosť prvého svätého prijímania bude v našej farnosti v nedele 6. (Brv) a 13. (Pap) mája 2018.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
14. 1.

Druhá nedeľa
v C
ezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za farníkov

† Helena a Vendelín Miniarik, syn František;  za Božie požehnanie –synovia Peter a Pavol (50. r.)

za vyriešenie sporu, pokoj v rodine

Pondelok

latinská

17:00  

/

Utorok

 

17:00 Brv

za šťastný pôrod - Alena

Streda

Sv. Antona, opáta
Spomienka

  6:10

/

Štvrtok

 

17:00  

† Karol Hlúšek, rod. Ján a Anna

Piatok

 

17:00  

† Anton a jeho rodina

Sobota

 

  7:30

/

Nedeľa
21. 1.

Tretia nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

† Emília Urdáková (1. výr.) a manž. Vít

za členov ružencového bratstva

† Kamila Turičíková (1.výr.)

 

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Ukazujem 1 - 5 z 10 výsledkov.
z 2