Blogy (Oznamy)

« Späť

Dvadsiata druhá nedeľa – 3. septembra 2017

 1. Dnes je v našej farnosti Farská celodenná poklona.
  Najsvätejšia sviatosť je vystavená celú noc a celý deň.
  Program a polhodinové poklony:
    •  20:00 – svätá omša
    •  od 01:00 – spoločenstvo Emauzy
    •  05:45 – ranné chvály
    •  07:40 – svätá omša   (po omši nebude ruženec)
    •  od 09:00 – Bratstvo BSJ Papradno
    •  12:00 – modlitba Anjel Pána
    •  od 12:30 – Bratstvo BSJ Brvnište
    •  od 13:00 – deti
    •  od 13:30 – mládež (birmovanci)
    •  od 14:00 – Ružencové bratstvo Papradno a Brvnište
    •  15:00 – korunka Božieho milosrdenstva
    •  16:00–17:00 – spoločná poklona, vešpery, požehnanie.
  V ostatnom čase bude tichá adorácia.
  Počas poklony môžete požiadať o sv. spoveď.

 2. Sväté omše budú bývať podľa normálneho poriadku,
  t.zn. v nedeľu aj o 10:30 h. V sobotu bude bývať omša o 7:30 h.
  Prípadné výnimky sa ohlasujú v nedeľných oznamoch.

 3. V pondelok je začiatok nového školského roka.
  Sv. omše (najmä pre žiakov):  • Brvnište 7:45,  • Papradno 8:30 h.

 4. V utorok, stredu a štvrtok sv. omša nebude. (Kurz pre spovedníkov.)

 5. V piatok je sviatok Narodenia Panny Márie.
  Sv. omše: • Papradno 18:30,  • Brvnište 17:00 h.

 6. Rodičia tretiakov, ktorí chcú, aby ich dietky pristúpili k 1. sv. prijímaniu, nech si prídu vziať prihlášky.

 7. Tí, ktorí by mali záujem prijať sviatosť birmovania v r. 2019, nech sa prídu zahlásiť po omši v sakristii. (Terajší deviataci a starší, aj dospelí.)

 8. Znova sa ponúka možnosť štúdia hry na organe. Informácie a zápis v piatok po sv. omši o 17. h. v Brvništi.

 9. Na budúcu nedeľu popoludní sa plánuje púť na Holý vrch v Brvništi.

 10. Sviatostné manželstvo chcú uzavrieť:
  •  Miroslava Mikytová,  dc. Miroslava a Evy r. Brezničanovej, bývajúca v Papradne,
     a  Erik Švec  zo Žiliny.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Sobota

 

Dvadsiata nedeľa
v Cezročnom období

Výročná farská poklona

Prvá nedeľa
Spoločná poklona: 16:00

20:00 *

† Karol Šamaj, Agneša a Filip Šaržík

Nedeľa
3. 9.

  7:40  

  9:00 Brv

† Ladislav Hrebičík (20. výr.) a manž. Kamila

† Jozef Chovančík a otec Emil

Pondelok

začiatok školského roka

  7:45 Brv

  8:30  

/

/

Utorok

Sv. Terézie z Kalkaty (Matky Terezy),
panny a rehoľnice

––

 

Streda

 

––

 

Štvrtok

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a muč.
Spomienka                

Prvý štvrtok

––

 

Piatok

Narodenie Panny Márie
Sviatok

17:00 Brv

18:30  

† Helena Žbodáková

† Štefan, kňaz, matka Anna;
František a Ján

Sobota

 

  7:30

/

Nedeľa
10. 9.

Dvadsiata tretia  nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za farníkov

† Teofília Pšúriková (1. výr.)

† Jozefína a Ľudovít Šamaj, dc. Oľga

* – omša s nedeľnou platnosťou

 

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Ukazujem 1 - 5 z 10 výsledkov.
z 2