Blogy (Oznamy)

« Späť

Dvadsiata tretia nedeľa – 10. septembra 2017

 1. Popoludňajšia pobožnosť bude pri kaplnke Panny Márie na Holom vrchu v Brvništi. Spoločný odchod od kostola v Brvništi o 13:30 h.

 2. V stredu 13. septembra bude fatimská pobožnosť (možnosť získania odpustkov v tomto roku). Bude v kostole v Papradne o 17.30 hod., po nej sv. omša.

 3. Vo štvrtok je sviatok Povýšenia svätého kríža.

 4. piatok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. V Šaštíne prebieha národná púť.
  Sv. omše:  Ÿ Papradno 7:40;  Ÿ Brvnište 9:00 h.
  Popoludní bude pobožnosť pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie Pred Suchou (o 13:30 h.) .

 5. V sobotu bude sv. omša o 13. hod., a potom sobášna.

 6. Príprava na 1. sv. prijímanie (tretiaci) prebieha v rámci farskej katechézy, na ktorú treba dieťa prihlásiť. Rodičia, ktorí tak ešte neurobili, nech si prídu vziať prihlášky. Deti sa zúčastňujú okrem pravidelnej nedeľnej omše aj na omšiach v utorok v Brvništi alebo v piatok v Papradne – mimo prázdnin a prvopiatkového týždňa.

 7. Už dlhší čas sa plánovala návšteva hrobu p. učiteľky Bitterovej v Ivanke pri Dunaji. Možné by bolo spojiť to s účasťou na blahorečení Titusa Zemana v sobotu 30. septembra. Kto by ste mali záujem, prihláste sa v tomto týždni alebo navrhnite iný spôsob.

 8. Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na seminár.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
10. 9.

Dvadsiata tretia  nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za farníkov

† Teofília Pšúriková (1. výr.)

† Jozefína a Ľudovít Šamaj, dc. Oľga

Pondelok

 

18:30  

† Kamila Hojdíková (1. výr.)

Utorok

Najsvätejšieho mena Panny Márie

18:30 Brv

za zdravie a Božie požehnanie –
Kamila a jej rodina

Streda

Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a učiteľa Cirkvi
Spomienka                 

 

Fatimská pobožnosť: 17:30

18:30  

† Helena a Ľudovít Hlúšek,
deti Anna a Gašpar

Štvrtok

Povýšenie svätého kríža
Sviatok

18:30  

† Ondrej Hausner (20. výr.)

Piatok

15. 9.

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
Slávnosť

  7:40  

  9:00 Brv

† Anastázia Ivančinová (1. výr.)

za zdravie a Božie požehnanie –  Ľuboslava

Sobota

Sv. Kornélia, pápeža,
a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Spomienka

13:00  

15:00

† Jozef Trulík st. (100. výr. narodenia), manž. Františka a syn Milan

/sobáš/

Nedeľa

17. 9.

Dvadsiata štvrtá  nedeľa
v Cezročnom období

 

v Papradne:
Výročie posviacky kostola
Slávnosť  (z 15.9.)

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

r

† Ján Fortuník (20. výr.)

† Ignác Lališ, Alžbeta Nogolová

 

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Ukazujem 1 - 5 z 10 výsledkov.
z 2