Blogy (Oznamy)

« Späť

Piata nedeľa – 4. februára 2018

 1. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa postarali o vianočnú výzdobu našich kostolov i o spratanie tejto výzdoby, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri týchto prácach.

 2. Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci.
  Vo farskom kostole bude popoludňajšia adorácia Oltárnej sviatosti.
  O 16. hod. budú vešpery a požehnanie.

 3. Stretnutie rodín bude dnes o 14. h. na fare. (Pozvanie aj pre ďalšie rodiny trvá.)

 4. Vo štvrtok bude sv. omša ráno.

 5. V tomto roku si pripomíname 10. výročie vzniku Žilinskej diecézy (14. februára 2008). Slávenia prebehnú v tomto týždni: v piatok bude slávnostný koncert v Katedrále Najsv. Trojice a v sobotu o 10. hod. bude ďakovná sv. omša v kostole na Vlčincoch (spolu s apoštolským nunciom a biskupmi zo Slovenska i zahraničia).
  Viac o výročí si môžeme prečítať aj vo februárovom čísle časopisu Naša Žilinská diecéza.

 6. Na budúcu nedeľu 11. februára sa slávi Svetový deň chorých.
  Našim starým a chorým udelíme sviatosť pomazania chorých pri sv. omšiach  o 9:00 h. v Brvništi a o 10:30 h. v Papradne.
  Prosím vás o dobrovoľnú službu, v ktorej by ste vyhľadali a oslovili chorých, ktorí zvyčajne nemôžu prichádzať na bohoslužby, a ponúkli im možnosť zúčastniť sa tejto omše, s tým, že by ste im pomohli doprovodom alebo prevozom do kostola.

 7. Chorí v našej farnosti majú možnosť vybrať si z viacerých spôsobov prijímania sviatostí doma:
  I. „Sviatky“ – návšteva kňaza pred veľkonočnými a vianočnými sviatkami;
  II. „Mesačne“ – pravidelná návšteva kňaza každý mesiac (zvyčajne v prvopiatkovom týždni);
  III. „Nedeľa“ – sväté prijímanie každú nedeľu (podľa možnosti) prostredníctvom rozdávateľa alebo kňaza.
  Služba je bezplatná.
  Prosím, uvedomme si, že je našou povinnosťou postarať sa o našich chorých nielen po telesnej, ale aj po duchovnej stránke!
  Nahlasujte svojich chorých kňazovi, aby mohli mať účasť na duchovných dobrách!

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
4. 2.

 

 

Piata nedeľa
v Cezročnom období

Prvá nedeľa
Adorácia:  popoludní
Vešpery a požehnanie: 16:00

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za farníkov

† Kamila a Vojtech Zábavčík

† Mária Bibišová, syn Milan

Pondelok

 

17:00

† Emília a Vendelín Pilátik

Utorok

Sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov  
Spomienka

17:00 Brv  

† Vlasta Lapúniková (5. výr.)

Streda

 

  6:10

/

Štvrtok

 

  6:10

/

Piatok

 

17:00

† Lukáš Kolkus (1.výr.)

Sobota

Sv. Školastiky, panny
Spomienka

  7:30

/

Nedeľa
11. 2.

Šiesta nedeľa
v Cezročnom období

Svetový deň chorých

  7:40  

  9:00 Brv  

10:30 

† Nikodém Daniška (1. výr.)

za chorých

za chorých

✶  - s udelením sviatosti pomazania chorých

 

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Ukazujem 1 - 5 z 10 výsledkov.
z 2