Blogy (Oznamy)

« Späť

Šiesta nedeľa – 11. februára 2018

 1. Dnes slávime Svetový deň chorých.
  Je deň Panny Márie Lurdskej.
  Krátka popoludňajšia pobožnosť bude pri kaplnke pred Komjatným o 13:30 h. (po príchode autobusu).

 2. V tomto týždni sa začína Pôstne obdobie.
  Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi. Je prikázaný prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu! (Pôst znamená iba raz za deň sa dosýta najesť; mäso nejeme vôbec.)  
  Tento pôst a zdržiavanie sa nemôže nahrádzať iným skutkom pokánia. 
  (Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje všetkých od 14. roku života. Zákon pôstu zaväzuje všetkých od 18. do 60. roku života. Odporúča sa aj maloletých vychovávať k pravému zmyslu pokánia.)
  Sv. omša v stredu bude:
     Ÿ ♦ Brvnište – 17:00 h.
     Ÿ ♦ Papradno – 18:30 h.
  Pri sv. omšiach budeme poznačení popolom na znak kajúcnosti. 

 3. Modlitba pri kríži:
  Každý piatok počas Pôstu o 15. hod. pri niektorom kríži.
  Tento piatok: v Brvništi na dolnom konci.

 4. Krížová cesta bude bývať v piatok ½ hod. pred sv. omšou a v nedeľu popoludní.

 5. Počas Pôstneho obdobia sa môžeme zapojiť do rôznych aktivít, ktoré nás môžu viesť k správnemu chápaniu pôstu ako takého.
  Na stolíku s obetnými darmi pokladnička Dary pre chudobných. To, čo si odoprieme, darujeme chudobným.
  Na podobnom princípe fungujú mnohé iné kampane, ako napr. Pôstna krabička alebo Podeľme sa! (Pozrite na internete.)

 6. Na budúcu nedeľu (Prvá pôstna nedeľa) bude zbierka na charitu.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
11. 2.

 

Šiesta nedeľa
v Cezročnom období

Svetový deň chorých

  7:40  

  9:00 Brv 

10:30 

† Nikodém Daniška (1. výr.)

za chorých

za chorých

Pondelok

 

17:00

† Ján Levčík (1. výr.)

Utorok

 

17:00 Brv  

† Mária Šamajová (pohr.)

Streda

14. 2.

 

Popolcová streda

[Deň pokánia]
[Pôst a zdržiavanie sa mäsa]

17:00 Brv  #

18:30  #

za zdravie a Božiu pomoc –
Šimonko a jeho rodina

† Ján Levčík (3.)

Štvrtok

Štvrtok po Popolcovej strede

17:00

† Mária a Karol Lališ

Piatok

Piatok po Popolcovej strede

Modlitba pri kríži:  15:00
Krížová cesta: ½ hod. pred omšou

17:00

† rod. Zdurienčíková:
Adam, Mária, Karol

Sobota

Sobota po Popolcovej strede

  7:30

† Anna a Emil Hlinka

Nedeľa
18. 2.

 

Prvá pôstna nedeľa

 Krížová cesta:  popoludní

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za členov ružencového bratstva

za členov ružencového bratstva

† Emília Palková (5. výr.)

#  pri sv. omši je požehnanie popola a značenie popolom na znak kajúcnosti

Odpustky:

1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. – Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

 

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Ukazujem 1 - 5 z 10 výsledkov.
z 2