Farské oznamy

Jedenásta nedeľa – 17. júna 2018

1.     Popoludňajšia pobožnosť bude pri kaplnečke Božského Srdca v Západliskách pod Ostrým vŕškom. (Spoločne od kríža na dolnom konci Papradna o 13:30 h.; cestou modlitba posv. ruženca.)
Ruženec v kostole o 14. hod.

2.     Včera boli v Žiline vysvätení traja novokňazi a dvaja diakoni pre službu v našej diecéze. Zahrňme ich do svojich modlitieb.

3.     Záujemcovia o birmovanie, ktorí absolvovali vstupnú skúšku a odovzdali vyplnenú prihlášku, budú zaradení do skupín, čím sa začne II. fáza prípravy na prijatie sviatosti birmovania.
V piatok 22. júna 2018 po sv. omši o 18:30 h. vo farskom kostole.

4.     V nasledujúcu sobotu a nedeľu prebieha Diecézna púť rodín vo Višňovom (program na výveske).

5.     Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (Halier sv. Petra).

 

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

17. 6.

Jedenásta nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00  Brv

10:30

za členov ružencového bratstva

za členov ružencového bratstva

† Stanislav Balušík (1. výr.)

Pondelok

 

18:30

† Alžbeta Húdeková (1. výr.)

Utorok

 

18:30 Brv

† Klement Počiatek, syn Jozef

Streda

 

  6:10

† Vendelín a Matilda, deti Helena a Jarolím

Štvrtok

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Spomienka

18:30

† Jozef a Mária Hlúšek

Piatok

 

18:30  

† Karolína Akajíková (25. výr.) a manž. Štefan

Sobota

 

  7:30

† Rozália Šamajová, syn Ján

Nedeľa

24. 6.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Slávnosť

  7:40  

  9:00  Brv

10:30

za farníkov

† Helena (25. výr.) a Štefan Čukan

† Ladislav Jánošík (5. výr.)

Mesiac jún: litánie k Bož. Srdcu – pred alebo po omši; v nedeľu popoludní

 

 

0
0