Farské oznamy

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 13. júna 2021

JEDENÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

13. júna 2021

  1. Slávime  Jedenástu nedeľu v Cezročnom období.
  2. Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh hodov v Brvništi.
  3. Sviatosť krstu vysluhujeme na budúcu nedeľu. Rodičia môžu prihlásiť svoje dieťa na krst v úradných hodinách na Farskom úrade.
  4. V sobotu, 19. júna 2021 sa v amfiteátri v Papradne uskutoční 8. ročník podujatia s názvom „V srdci Javorníkvo.“ Všetci sme srdečne pozvaní na toto podujatie.
  5. Prvonedeľná zbierka na kostol z minulej nedele bola v Papradne 1301,15 € a v Brvništi 333,50 €. Pán Boh zaplať.
  6. Sviatosť manželstva chcú prijať: Patrik Macošínec, syn Jána a Jaroslavy r. Baculíkovej, bývajúci v Papradne a Lenka Vaštíková, dcéra Dušana a Renáty          r. Šramčíkovej, bývajúca v Považskej Bystrici. (sob. 26.6.2021 o 16.00 h. v Papradne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 13. do 20. júna 2021

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

13.6.2021

Jedenásta nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Kamila a rodinu

+ Ladislav, Jozef a František

Za veriacich

Pondelok

     

Utorok

 

18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu a rodinu

Streda

 

18.30 Brv.

Za zdravie pre Jozefa a Annu

Štvrtok

 

6.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Rastislava

Piatok

 

18.30

+ Viliam ( 1. výr.) z 5.6.

Sobota

 

nebude

 

Nedeľa
20.6.2021

Dvanásta nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

+ Alojz (10. výr.)

Za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

0
0