Farské oznamy

Narodenie sv. Jána Krstiteľa – 24. júna 2018

1.    Dnes sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (Halier svätého Petra).

2.    Popoludňajšiu pobožnosť máme na dnes naplánovanú pri kaplnke Panny v Medvedziem (Jánošovce). Ďakujem za pozvanie. Spoločný odchod (pešo, bicykle) od kríža na hornom konci o 13:30 h.

3.    Stretnutie rodín začne na tejto pobožnosti a bude potom pokračovať na dohodnutom mieste.

4.    V piatok sme zaradením do skupín začali 2. fázu prípravy na prijatie sviatosti birmovania s 34 birmovancami. Ako farské spoločenstvo majme účasť na tejto príprave; sprevádzajme birmovancov svojimi modlitbami.
Ak by ešte niekto z dospelých chcel prijať sviatosť birmovania, nech sa prihlási na fare.

5.    V piatok bude slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.
Prikázaný sviatok.
Sv. omše: 
Ÿ♦ Papradno – 6:10 h., 18:30 h.;
Ÿ♦ Brvnište – 17:00 h.

6.    V piatok je aj koniec školského roka. Zvláštne omše pre žiakov nebudú; všetci príďme na slávenie omší v riadnom čase.

7.    Prosme v modlitbách o požehnanie prác na našom cintoríne, aby sme z ich výsledku mali všetci úžitok i radosť. A aby sa podarilo vyriešiť i to, čo sa zdá neriešiteľné.

 

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

24. 6.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Slávnosť

  7:40  

  9:00  Brv

10:30

za farníkov

† Helena (25. výr.) a Štefan Čukan

† Ladislav Jánošík (5. výr.)

Pondelok

Pondelok 12. týždňa

18:30

† Pavol Grajcarík

Utorok

 

18:30 Brv

† Karolína a Jozef Kukulík, Helena a Ján Šafárik, Ľudmila a Jakub Šamaj

Streda

Sv. Ladislava

  6:10

/

Štvrtok

Sv. Ireneja,biskupa a mučeníka
Spomienka

18:30

/

Piatok

29. 6.

Sv. Petra a Pavla, apoštolov
Slávnosť

[Prikázaný sviatok]

  6:10

17:00 Brv

18:30

/

Sobota

 

 

  7:30

/

Nedeľa

1. 7.

 

Trinásta nedeľa
v Cezročnom období

Prvá nedeľa
Adorácia: celé popoludnie
Vešpery: 16:00

  7:40  

  9:00  Brv

10:30

za farníkov

† Oľga Koreníková (1. výr.), manž. Vladimír

† Mária Slivoníková (10. výr.) a manž. Vladimír, rodičia Ignác a Regina Michalík

Mesiac jún: litánie k Bož. Srdcu – pred alebo po omši; v nedeľu popoludní

 

0
0