Farské oznamy

Tridsiata tretia nedeľa – 18. novembra 2018

 1. Dnes popoludní modlitba posv. ruženca o 14. hod.

 2. V pondelok bude sv. omša ráno.

 3. V pondelok bude v sa uskutoční v Bábkovom divadlo v Žiline benefičný koncert pre ľudí v núdzi.

 4. V utorok budeme sláviť spomienku bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice.

 5. V stredu tohto týždňa sa začneme modliť Deviatnik pred sviatkom sv. Ondreja (pred večernými omšami, ráno po omši).

 6. Tohtoročnú Trnavskú novénu uzavrie vzácny hosť zo Sýrie – arcibiskup z mesta Aleppo.

 7. Budúca nedeľa je Nedeľa Krista Kráľa
  Popoludní bude poklona Najsvätejšej sviatosti.

 8. Blížia sa naše farské hody, na ktoré by sme sa chceli pripraviť ako už tradične duchovnou obnovou v týždni pred hodami. Program tejto obnovy si môžete pozrieť na výveske alebo tu.

 9. Ďakujem vám, že do kostola vchádzate hlavným vchodom. Bočný vchod používame len na vychádzanie. (To neplatí pri pohreboch.)

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
18. 11.

Tridsiata tretia nedeľa
v Cezročnom období

Svetový deň chudobných

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za členov ružencového bratstva

† Vincent, Mária, Ferdinand

za farníkov

Pondelok

 

  6:10

/

Utorok

Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice

17:00  Brv

† Angela Ďurikovičová (1. výr.)

Streda

Obetovanie Panny Márie
Spomienka

  6:10

/

Štvrtok

Sv. Cecílie, panny a muč.
Spomienka

17:00

/

Piatok

 

17:00

† Karol (nedož. 90 r.), manž. Pavlína, zaťovia Stanislav a Anton

Sobota

Sv. Ondreja Dung-Laka a spol., mučeníkov
Spomienka

  7:30

† Ľubica Melichová (20. výr.), manž. Matúš; Pavol

Nedeľa
25. 11.

 

Krista Kráľa
Slávnosť

Adorácia: popoludní
Spoločná: 16:00-17:00 *

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

† Františka a Ivan Smokoň, František Zboran, Matilda a Franek Malolepszi

na poďak. – Anna Mituníková (70 r.)

za farníkov

* Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia,
   určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

 

0
0