Farské oznamy

Druhá adventná nedeľa – 9. decembra 2018

  1. Streda, piatok a sobota sú zimné kántrové dni.

  2. V sobotu 15. decembra sa začína v rodinách konaný adventný deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“.

  3. V sobotu bude v našej farnosti spoločná predvianočná sv. spoveď:  
    ♦ v Papradne i v Brvništi – dopoludnia od 9:30 do 11:30 hod.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
9. 12.

Druhá adventná nedeľa

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

† Františka Šaržíková (1. výr.)

† Ladislav Španihel (1. výr.)

† Viktória Kompaníková (1. výr.)

Pondelok

Pondelok po 2. adventnej nedeli

  6:10

† Karol, Anna, Adam, Ján

Utorok

Utorok po 2. adventnej nedeli

  6:30 Brv

† Alexander Belás (1. výr.)

Streda

Prebl. Panny Márie Guadalupskej

Kántrový deň

  6:10

/

Štvrtok

Sv. Lucie, panny a mučenice
Spomienka

  6:10

/

Piatok

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Spomienka

Kántrový deň

  6:10

/

Sobota

Sobota po 2. adventnej nedeli

Kántrový deň

  6:10

† Karol Majšík

Nedeľa
16. 12.

Tretia adventná nedeľa

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

† Alžbeta Brezničanová (nedož. 90. nar.), syn Pavol

za členov ružencového bratstva

† Kamila a Ignác Hromadík

 

0
0