Farské oznamy

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 17. septembra 2023

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

17. septembra 2023

  1. Slávime Dvadsiatu štvrtú nedeľu v období Cez rok.
  2. Dnes, v nedeľu, (17.9.2023) budeme sláviť prvý krát svätú omšu na Holom Vŕšku v Papradne o 14.00 h. pri soche Preblahoslavenej Panny Márie - Ochrankyne Papradňanskej doliny. Všetkých pozývame na túto slávnosť.
  3. Na budúcu nedeľu, (24.9.2023) pri svätých omšiach o 9.00 h. v Brvništi a 10.30 h. v Papradne budeme ďakovať Pánu Bohu za novú úrodu. Na sväté omše podľa možnosti príďte oblečení v kroji.
  4. V utorok, (19.9.2023) po svätej omši sa bude konať vo Farskom kostole stretnutie rodičov tretiakov zo ZŠ Papradno a ZŠ Brvnište, ktorí chcú ísť v tomto školskom roku na Prvé sväté prijímanie. Účasť aspoň jedného rodiča je nutná!
  5. Dnes pri svätých omšiach sa koná zbierka na Kňazský seminár.
  6. Z pohrebu p. Jaroslava Majšíka darovali na potreby farnosti 155 €. Pán Boh zaplať!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 17. do 24. septembra 2023

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

17.9.2023

Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

 

Preblahoslavenej Panny Márie – Ochrankyne Papradňanskej doliny

7.30

9.00 Brv.

14.00

Holý Vŕšok

Za živých a zosnulých členov rodiny

Za zdravie a Božiu pomoc a za veriacich

Za dobrodincov sochy na Holom vŕšku

Pondelok

18.9.2023

 

15.00

+ Anton, pohrebná

Utorok

19.9.2023

 

18.30

Za živých a zosnulých členov rodiny

Streda

20.9.2023

Sv. Ondreja Kima Taegona a Pavla Chonga Hasanga a spol. mučeníkov

18.30 Brv.

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

Štvrtok

21.9.2023

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

15.00

+ Martin, (pohrebná)

Piatok

22.9.2023

 

18.30

+ Helena, Mária a Jozef

Sobota

23.9.2023

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

6.30

Na úmysel ordinára

Nedeľa

24.9.2023

Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

Poďakovanie za úrodu

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Karol

Poďakovanie za úrodu

Poďakovanie za úrodu

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

0
0