Farské oznamy

Devätnásta nedeľa v cezročnom období, 9. augusta 2020

DEVӒTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

9. augusta 2020

1.     V nedele sú sväté omše ako cez prázdniny. V Papradne o 7.30 h. a v Brvništi o 9.00 h.

2.     V sobotu je prikázaný sviatok – slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše budú ako v nedeľu: 7.30 h. v Papradne a 9.00 h. v Brvništi. V tento deň sa zdržiavame akýchkoľvek namáhavých prác a máme povinnosť zúčastniť sa na svätej omši.

3.     Nácvik tretiakov z Papradna na prvé sväté prijímanie bude v pondelok (10.8.2020) v kostole v Papradne o 19.00 h. a z Brvnišťa vo štvrtok (13.8.) o 10.00 h v kostole v Brvništi.

4.     Sviatosť krstu vysluhujeme na budúcu nedeľu pri svätej omši o 7.30 h.

5.     Zbierka z minulej nedele na kostol: Papradno 831,15 €, Brvnište 611,50 €.

6.     Z pohrebu p. Anny Zdurienčíkovej darovali na potreby farnosti 300 €.

7.     Sviatosť manželstva chcú prijať: Matúš Sučík, syn Miroslava a Heleny r. Turičíkovej a Mária Briestenská, dcéra Rudolfa a Márie r. Bírošíkovej, obaja bývajúci v ČR. (sob. 17.8.2020)

8.     V prípade pohrebu ma kontaktujte na tel. čísle: 0911 912 332.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liturgické slávenia od 9. do 16. augusta 2020

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

9.8.2020

Devätnásta nedeľa v cezročnom období

 

7.30

 

9.00 Brv.

 

 

+ Ľudmila (1. výr.) a Štefan

 

+ Anna (1. výr.)

 

Pondelok

     

Utorok

Sv. Kláry, panny

6.30

Na úmysel

Streda

     

Štvrtok

 

6.30

Na úmysel

Piatok

     

Sobota

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

7.30

 

9.00 Brv.

+ Štefan (1. výr.), Patrik, Helena, Alojz, Karolína a Jozef

 

+ Jozef (1. výr.)

Nedeľa
16.8.2020

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

+ Stanislav (15. výr.)

Za + rodičov, súrodencov a rodinu

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

 

0
0