Farské oznamy

Pätnásta nedeľa cez rok 14.7.2019

 1. Dnes popoludní o 14.00 h. budú litánie v kostole.
 2. Bohoslužby počas prázdnin:
   Sv. omše v nedeľu: Papradno 7.40 a Brvnište 9.00 h. 
   Sv. omše v týždni – podľa možnosti (vyhlásené v nedeľu).
   V prípade pohrebu spojeného s omšou sa ruší iná omša.
 3. Na budúci víkend  (20. a 21.7.2019) sa koná v Domaniži púť k Panne Márii Karmelskej. (viď plagát)
 4. Ďakujem p. starostovi a chlapom za zmulčovanie farskej záhrady a p.  Beníkovej za poskytnutie techniky.
 5. Dar na kostol: z pohrebu p. Stanislava Gáboríka darovali na kostol 120 € a z pohrebu p. Anny Pozníkovej 700 €. Pán Boh zaplať.
 6.  

 7.  Liturgické slávenia od 14. júla do 21. júla 2019

   

  Deň

  Liturgické slávenie

  Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

  14.7.

  Pätnásta nedeľa

  v cezročnom období

    7.40

    9.00 Brv.

  + Ladislav a  Kamila

   

  Pondelok

  Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi

    18:30

  + Kamil a Emília

  Utorok

  Preblahoslavená Panna Mária Karmelská

   18:30 Brv.

   

  Streda

  Sv. Andrej Svorad a Benedikt, pustovníci

    18:30

  Poďakovanie Pánu Bohu za 70. rokov života

  Štvrtok

   

   

    06:10

  Za dážď

  Piatok

   

   

    18:30

  + Alexander (1. výr.) a  Filoména

  Sobota

   

    7:30

  + Alžbeta (1. výr. )

  Nedeľa
  21. 7.

   

  Šestnásta nedeľa

  v Cezročnom období

   

   

   

    7:40  

    9:00  Brv

  + Karol

   

   V prípade pohrebu so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

   

   

   

   

 

0
0