Farské oznamy

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 16. mája 2021

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

16. mája 2021

  1. Prežívame aj ROK SV. JOZEFA, ktorý vyhlásil pápež František. V kostole sú k dispozícii obrázky sv. Jozefa, na ktorých je modlitba, ktorú sa budeme modlievať pred každou svätou omšou.
  2. Slávime Siedmu veľkonočnú nedeľu. Pri svätých omšiach sa koná zbierka na katolícke masmédiá.
  3. Na budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého, čiže Turíce. Veriaci, ktorý sa zúčastní na speve hymnu „Príď Duchu Svätý ...,“ môže získať úplné odpustky.  Touto slávnosťou sa končí Veľkonočné obdobie a začína Obdobie cez rok.
  4. V stredu (19.5.) po svätej omši sa v kostole v Brvništi uskutoční stretnutie lektorov a zástupcov Ružencového bratstva a Bratstva Božského srdca Ježišovho v Brvništi.
  5. Slávnosť Prvého svätého prijímania v našej farnosti bude v nedeľu 6. júna 2021 o 11.00 h. v kostole v Papradne. Svätá spoveď pred svätým prijímaním bude v sobotu 5. júna o 9.00 h.
  6. Tretiaci majú nácvik na prvé sväté prijímanie v piatok o 18.00 h. v kostole v Papradne.
  7. Birmovanci, ktorí si prevzali prihlášku na birmovku nech ju odovzdajú do konca mesiaca máj v úradných hodinách na farskom úrade. (najlepšie po svätých omšiach od utorka do piatku).
  8. Hody a 25. výročie posviacky filiálneho kostola v Brvništi budeme sláviť   12. júna 2021 slávením svätej omše o 10.00 h. Pozvaní boli všetci kňazi, ktorí pôsobili v tomto kostole. Svätú omšu bude celebrovať  Mons. prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD., kanonik Nitrianskej katedrálnej kapituly, emeritný rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a dekan Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
  9. Úmysly na sväté omše budem zapisovať až koncom mája.
  10.  Sviatosť manželstva chcú prijať: Štefan Šamaj, syn Štefana a Eleny r. Hajdušíkovej, bývajúci v Považskom Podhradí a Monika Brišová, dcéra Milana a Ivany  r. Landorovej, bývajúca v Považskom Podhradí. (sob. 29.5. v Papradne)

 

 

Liturgické slávenia od 16. do 23. mája 2021

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

16.5.2021

 

7. veľkonočná nedeľa

 

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Mária Šramčíková (pohr. 18.3. Pap.)

+ Daniel Šamaj (pohr. 31.12.20 Brv.)

+ Mária (pohrebná) a za veriacich

Pondelok

     

Utorok

sv. Jána I., pápeža a mučeníka

18.30

+ Ľubomír

Streda

 

18.30 Brv.

 Za zdravie a Božiu pomoc pre manželov

Štvrtok

sv. Bernardína Sienského, kňaza

 

6.30

 Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru a deti

Piatok

 

18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pri narodení dieťaťa

Sobota

sv. Rity, rehoľníčky

6.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Nedeľa
23.5.2021

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Turíce

7.30

9.00 Brv.

10.30

Za zdravie pre Miroslava a Jána

+ Jozef

Za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

0
0