Farské oznamy

Tridsiata druhá nedeľa – 12. novembra 2017

  1. V októbri 2018 sa uskutoční biskupská synoda na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania. Biskupi z celého sveta budú spoločne hovoriť o aktuálnych otázkach mladých.
    Mladí celého sveta (vo veku 16–29 rokov) sú pozvaní vyjadriť svoj názor. Môžu tak urobiť do konca novembra 2017 prostredníctvom dotazníka, ktorého záznamy budú spracované vo Vatikáne; zároveň sa spracujú aj na národnej úrovni. Slovenský dotazník je na stránke mamnazor.sk. (Kto by si chcel porovnať alebo dáva prednosť iným jazykom, môže dotazník vyhľadať na webe.)
    Svätému Otcovi veľmi záleží na tom, aby mladí povedali svoj názor a aby bol v Cirkvi vypočutý. Pre mladých je to zasa výnimočná príležitosť. Svätý Otec hovorí, že to má byť synoda o mladých a pre mladých. Aj pre tých, ktorí majú vlažnú vieru alebo sa od Cirkvi vzdialili, skrátka pre všetkých mladých.
    Pozývam našich mladých (aj tých, čo prejavili záujem o birmovku, ktorí spĺňajú vekovú hranicu), aby si našli pár minút na vyplnenie tohto zaujímavého dotazníka.

  2. Budúca nedeľa sa bude po prvýkrát sláviť ako Svetový deň chudobných.

  3. Tí, čo prejavili záujem o birmovku, nech zostanú na chvíľočku po sv. omši.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
12. 11.

Tridsiata druhá nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

† Helena a František Macošínec, syn František; Mária a Jozef Balušík, Anna a Gašpar Macošínec

† Juliana a Lukáš Kafrík

† Filoména Hrnčíková (1. výr.)

Pondelok

 

17:00

† Ondrej a Barbora, deti Štefan a Mária

Utorok

 

17:00  Brv

† Kamila a Karol Šamaj, syn Ján

Streda

 

  6:10

/

Štvrtok

 

17:00

† Alexander

Piatok

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Spomienka

17:00 

† Emil (25. výr.), Kamila a Ladislav

Sobota

 

  7:30

† Radovan, Milan, Anna

Nedeľa
19. 11.

Tridsiata tretia nedeľa
v Cezročnom období

 

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za členov ružencového bratstva

za členov ružencového bratstva

† Emília Hriadelová

 

0
0

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Ukazujem 1 - 5 z 10 výsledkov.
z 2