Farské oznamy

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 8.12.2019

Druhá adventná nedeľa

8. decembra 2019

1.     Dnes, v nedeľu 8.12.2019 nás veriaci z Brvnišťa pozývajú na pobožnosť a stretnutie ku kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Vŕškoch v Brvništi. Spoločný odchod od kostola v Brvništi bude o 13.00 h.

2.     Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa v tomto roku slávi v pondelok 9.12. Svätá omša zo slávnosti bude večer o 17.00 h. vo farskom kostole.  

3.     Starých a chorých k vianočným sviatkom budem spovedať v Brvništi v pondelok od 7.30 h. a v Papradne v utorok od 7.30 h.

4.     Spoločná predvianočná svätá spoveď v našej farnosti bude v sobotu 14.12.2019 od 10.00 do 12.00 h. v Papradne aj v Brvništi. Popoludní        spovedáme v Jasenici od 14.00 do 16.00 h.

5.     Na budúcu nedeľu 15.12. vysluhujeme v tomto roku posledný krát sviatosť krstu. Rodičia môžu nahlásiť svoje dieťa na krst na farskom úrade.

6.     Zbierka na kostol z minulej nedele bola v Papradne 1175,62 € a v Brvništi 407,92 €. Pán Boh zaplať.

7.     Zbierka na charitu je dnes po svätých omšiach.

8.     Úmysly na sväté omše na mesiace január a február 2020 zapisujem po svätých omšiach v sakristii.

9.     Ďakujem za upratovanie a výzdobu v našich kostoloch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 8. do 15. decembra 2019

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

8.12.2019

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 

  7.40 

  9.00 Brv.

  10.30

 

 

+ Albín (20. výr.)

+ Štefan, Helena, Adam a Juraj

pohrebná

Pondelok

Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť

  17.00

+ Kamila

Utorok

 

 06.30 Brv.

     roráty

+ Rozália, Františka a rodina

Streda

 

  17.00

+ Karolína (1. výr.)

Štvrtok

 

 

 

  6.30

    roráty

+ Angela

Piatok

Sv. Lucie, panny a mučenice

  17.00

+ Katarína, Jozef, Ľudmila a Jiří

Sobota

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

 6.30

  roráty

+ Ľudovít, Eva a Ľudovít

Nedeľa
15.12.2019

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

 7.40

 9.00 Brv.

 10.30 

+ Emília (35. výr.) a Bernard

Za veriacich

+ Jozef

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

 

0
0