Farské oznamy

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 24.5.2020

SIEDMA VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA

24. mája 2020

1.     Z rozhodnutia hlavného hygienika SR a Vlády SR sa môžu opäť v kostoloch konať bohoslužby za účasti veriacich. Je potrebné zachovávať bezpečnostné opatrenia.

2.     Od budúceho týždňa budú sväté omše tak ako sme boli zvyknutí.

3.     Budúca nedeľa je slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Pri svätej omši o 10.30 h. bude vyslúžená sviatosť birmovania jednému nášmu farníkovi a dvaja muži budú ustanovení do služby mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania.

4.     Krátke stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí z Papradna a Brvnišťa bude v piatok po sv. omši.

5.     Na farskom úrade som vám k dispozícii po sv. omšiach, alebo po telefonickom dohovore na tel. čísle 0911 912 332.

6.      Ďakujem všetkým za  akúkoľvek službu počas uplynulého týždňa a za vaše modlitby a milodary na kostol a pre potreby farnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liturgické slávenia od 24. do 31. mája 2020

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

24.5.2020

Siedma veľkonočná 

nedeľa

 

 

  7.30

9.00 Brv.

 

 

+ Anton a Anna

+ Ondrej a Margita

Pondelok

 

   

 

Utorok

sv. Filipa Neriho, kňaza

    18.30

+ Ľudovít, Anna, Terézia a Adam

Streda

 

 18.30 Brv.

+ Helena (1. výr.)

Štvrtok

 

    6.30

+ Anton a Jozefína

Piatok

sv. Pavla VI., pápeža

    18.30

+ Viliam, Pavol, Justína a Kamil

Sobota

 

    6.30

Na úmysel ordinára

Nedeľa
31.5.2020

Zoslanie Ducha Svätého

    7.30

9.00 Brv.

   10.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Križanovú

Za zdravie a Božiu pomoc

Za veriacich

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

0
0