Farské oznamy

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA 26.1.2020

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

26. januára 2020

1.     Domy a byty budem požehnávať dnes popoludní. Na nástenke si môžete pozrieť zoznam tých, ktorých navštívim budúcu nedeľu (2.2.2020) Ostatných v ďalšie nedele.

2.     Na budúcu nedeľu je sviatok Obetovania Pána – Hromnice. Pri svätých omšiach budeme požehnávať hromničné sviece. Prineste si sviece na požehnanie. Tento deň slávime aj ako Deň zasväteného života. Pamätajme v modlitbách na všetkých, ktorý svoj život zasvätili Bohu.

3.     28.1.2020 (utorok) našu farnosť navštívia pracovníci Diecéznej charity zo Žiliny, ktorí nám predstavia projekt Farskej charity. Bližšie info na plagáte.

4.     31.1.2020 (piatok) bude stretnutie tretiakov z Papradna a ich rodičov v kostole o 17.00 h.

5.     V sobotu bude fatimská pobožnosť.

6.     Ďakujem všetkým, ktorý sa počas týždňa zapájali do liturgie. Pán Boh zaplať za výzdobu a upratovanie našich kostolov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 26. januára do 2. februára 2020

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

26.1.2020

Tretia nedeľa v cezročnom období

Nedeľa Božieho Slova

 

 

  7.40 

  9.00 Brv.

  10.30

 

 

Na úmysel ordinára

+ Margita a František

Za veriacich

Pondelok

 

 

 

Utorok

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

  17.00

+ Katarína

Streda

 

 17.00 Brv.

+ Miroslav (1. výr.)

Štvrtok

 

 

 6.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu, Máriu a rodinu

Piatok

Sv. Jána Bosca, kňaza

  17.00

    adorácia

+ Pavol, Justína, Kamil a Viliam

Sobota

Prvá sobota v mesiaci

  6.30

Za ružencové bratstvo v Papradne

Nedeľa
2.2.2020

 

Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Obetovanie pána - Hromnice

 7.40

 9.00 Brv.

 10.30 

Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii pre Sidóniu

+ Ján

Za veriacich

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

0
0