Farské oznamy

Dvadsiata štvrtá nedeľa – 16. septembra 2018

1.   Dnes si pripomíname výročie posviacky farského kostola v Papradne (kostol je z r. 1792; posviacka obnoveného kostola bola 15. septembra 1929).

2.   Dnes sa koná jesenná zbierka na seminár. Pán Boh odplať vaše milodary!

3.   Popoludní o 14. h. bude modlitba posv. ruženca.

4.   Streda, piatok a sobota tohto týždňa sú jesenné kántrové dni. Obsah:  poďakovanie za úrodu.

5.   Na budúcu nedeľu popoludní bude požehnanie novopostavenej kaplnky v Žilíne.

 

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

16. 9.

Dvadsiata štvrtá  nedeľa
v Cezročnom období

v Papradne:
Výročie posviacky kostola
Slávnosť  (z 15.9.)

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za členov ružencového bratstva

† Elena Žbodáková; zdravie a B. požeh. pre manž. Tomáša

† Jaroslav Zdurienčík (1. výr.)

Pondelok

 

18:30  

† Jozef Balušík (1. výr.)

Utorok

Na poďakovanie za úrodu

18:30 Brv

† Jozef Šištík

Streda

 

Na poďakovanie za úrodu

Kántrový deň

  6:10

za zdravie a šťastie – Ľudmila

Štvrtok

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spol., muč.
Spomienka

18:30  

† Pavlína a Jakub Pacúch

Piatok

Sv. Matúša,
apoštola a Evanjelistu
Sviatok

Kántrový deň

18:30  

† Božena Badačová a manž. Ondrej

Sobota

 

Kántrový deň

  7:30

† Helena a Viliam Jánošík

Nedeľa
23. 9.

Dvadsiata piata nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

† Elena Možutíková (pohr.)

† Vendelín Hároník (10. výr.)

za farníkov

 

0
0