Farské oznamy

SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 23.2.2020

SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

23. februára 2020 

1.     Popolcovou stredou (26.2.) vstupujeme do obdobia Veľkého pôstu. V stredu budú sväté omše o 16.00 h. v Brvništi a o 18.00 h. v Papradne. Pri svätých omšiach budeme na znak pokánia poznačený popolom. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

2.     Počas pôstneho obdobia bude bývať pobožnosť Krížovej cesty v Papradne a v Brvništi v piatok o 16.15 h. a v nedeľu o 14.00 h. Pozývam všetkých k tejto modlitbe!

3.     Pobožnosť Krížovej cesty si na Prvú pôstnu nedeľu (1.3.) v Papradne a v Brvništi pripravia členovia Bratstva Božského srdca Ježišovho. Krížová cesta bude o 14.00 h. v oboch kostoloch.

4.     Budúca nedeľa ja Prvá pôstna a zároveň prvá nedeľa v mesiaci. Po sv. omšiach bude prvonedeľná adorácia.

5.     Na budúcu nedeľu (1.3.) bude jarná zbierka na katolícku charitu.

6.     Púť do Medžugoria. V dňoch 22.5. – 28.5.2020 sa uskutoční púť do Medžugoria. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 15.5.2020 na tel. čísla ktoré sú na plagáte na výveske.

7.     V piatok (28.2.) po svätej omši bude zasadnutie Farskej rady na Farskom úrade.

8.     V utorok (25.2.) v doobedňajších hodinách bude v kostole v Papradne odborná skúška zvonov.

9.     Farská charita a Farský úrad v Papradne organizujú burzu oblečenia „Posuň to ďalej.“ Bližšie informácie na plagáte.

10.    Z pohrebu p. Antona Harvánka darovali na potreby farnosti 450 € a z pohrebu p. Anny Belejovej 200 €. Pán Boh zaplať.

11.     Ďakujem všetkým za  akúkoľvek službu počas uplynulého týždňa!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liturgické slávenia od 23. februára do 1. marca 2020

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

23.2.2020

     Siedma  nedeľa v cezročnom období               

 

 

  7.40 

  9.00 Brv.

  10.30

 

 

+ Bohumil a Helena  

+ Albína (10. výr.), Anton, Justína a František

+ Mária (pohrebná)

Pondelok

 

 

 

Utorok

 

   17.00

+ František a Jozef

Streda

POPOLCOVÁ STREDA

16.00 Brv.  

18.00 

+ Milan (1. výr.)

Za zdravie a Božiu pomoc pre Vieru

Štvrtok

 

    6.30

Poďakovanie Pánu Bohu za rodinu

Piatok

 

    17.00

       adorácia

Za duše v očistci

Sobota

 

    6.30

+ Juraj

Nedeľa
1.3.2020

 Prvá pôstna nedeľa

 7.40

 9.00 Brv.

 10.30 

Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu a deti a + Helena

+ Františka

Za veriacich

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

0
0