Farské oznamy

Tridsiata tretia nedeľa – 19. novembra 2017

1.   Dnes popoludní modlitba posv. ruženca o 14. hod.

2.   V tomto týždni chcem byť k dispozícii záujemcom o birmovanie, aby mohli pristúpiť k sv. spovedi:
Ÿ♦ pondelok – Papradno od 16. h.;
Ÿ♦ utorok – Brvnište od 16. h.

3.   V utorok tohto týždňa sa začneme modliť Deviatnik pred sviatkom sv. Ondreja (pred večernými omšami, ráno po omši).

4.   V piatok bude sv. omša ráno; v sobotu omša nebude.

5.   Budúca nedeľa je Nedeľa Krista Kráľa. 
Popoludní bude poklona Najsvätejšej sviatosti.

6.   Blížia sa naše farské hody, na ktoré by sme sa chceli pripraviť ako už tradične duchovnou obnovou v týždni pred hodami. Program tejto obnovy si môžete pozrieť na výveske alebo tu.

7.   Kalendár Rodiny Nepoškvrnenej obsahuje tentoraz detaily z mnohých mozaík P. Marka Rupnika. Môžete si ho vziať za dobrovoľný príspevok 1,50 € (chudobní za menej alebo zdarma).

8.   Ďakujem vám, že do kostola vchádzate hlavným vchodom. Bočný vchod používame len na vychádzanie. (To neplatí pri pohreboch.)

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
19. 11.

Tridsiata tretia nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za členov ružencového bratstva

za členov ružencového bratstva

† Emília Hriadelová

Pondelok

 

17:00

† Mária a rodičia Terézia a Jozef

Utorok

Obetovanie Panny Márie
Spomienka

17:00  Brv

/

Streda

Sv. Cecílie, panny a muč.
Spomienka

  6:10

/

Štvrtok

 

17:00

R

Piatok

Sv. Ondreja Dung-Laka a spol., mučeníkov
Spomienka

  6:10

R

Sobota

Sv. Kataríny Alexandrijskej,
panny a mučenice

––

 

Nedeľa
26. 11.

 

Krista Kráľa
Slávnosť

Adorácia: popoludní
Zakončenie: 16:00 *

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za farníkov

/

† Viktória Kališíková (20. výr.) a manž. Karol, rod. Františka a Michal Moravík

* * Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia,
   určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

 

0
0

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Ukazujem 1 - 5 z 10 výsledkov.
z 2