Farské oznamy

Dvadsiata ôsma nedeľa – 15. októbra 2017

  1. Dnes popoludní modlitba posv. ruženca o 14:00 h.

  2. V pondelok prídu bohoslovci pre potravinové dary. Svoje poďakovanie chcú vyjadriť aj večernou svätou omšou v Papradne, ktorú budeme sláviť spolu s nimi a s p. vicerktorom.

  3. V stredu 18. októbra sa celé Slovensko zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. O 9:00 hodine sa budú deti na celom svete modliť ruženec za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim vojnovým konfliktom. Info a materiály: miliondeti.sk.
    K tejto modlitbe detí sa pripojíme aj modlitbou ruženca v kostole o 9. hod.; podobne môžete urobiť aj na každom mieste, kde sa budete nachádzať.

  4. Budúca nedeľa sa slávi ako Misijná nedeľa (Svetový deň misií), spojený s modlitbami za misie a konaním zbierky, ktorá slúži výlučne pre potreby misijných projektov. Z takto získaných prostriedkov sa zaisťuje podpora a rozvoj najchudobnejších farností a diecéz v misijnom svete, podporujú sa školy, sirotince, nemocnice atď. a opravy kostolov...
    Zbierka bude na budúcu nedeľu pri sv. omšiach.

  5. V sobotu večer sa zapojíme do Misijného mostu modlitby – v kostole o 18. h. spoločnou modlitbou rozjímavého misijného ruženca, alebo modlitbou doma.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
15. 10.

 

Dvadsiata ôsma nedeľa
v Cezročnom období

 

Ruženec: 14:00

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za členov ružencového bratstva

poďakovanie za 75 r. života – Viera Lefíková

† Marcela Santusová (1. výr.) a jej otec Karol Šardzík

Pondelok

 

18:30  

† Ján, Terézia, Filoména

Utorok

Sv. Ignáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka
Spomienka

18:30 Brv

/

Streda

Sv. Lukáša, evanjelistu
Sviatok

Ruženec detí:  9:00

  6:10

/

Štvrtok

 

18:30  

za zdravie a Božiu pomoc – Anna

Piatok

 

18:30  

B. požeh. – J. Ž. a rod.

Sobota

 

  7:30

/

Nedeľa
22. 10.

 

Dvadsiata deviata nedeľa
v Cezročnom období

 

Misijná nedeľa

 

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

† Alžbeta Hodoníková (1. výr.), manž. Štefan, syn Michal

poďakovanie za 15 r. spoločného života – Marián a Alena

† Pavol, Anton, ich otec Ignác

V mesiaci októbrimodlitba posvätného ruženca

 

0
0

Zoskupenie blogov (Oznamy)