Farské oznamy

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 4. decembra 2021

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

4. decembra 2021

  1. Z rozhodnutia vlády SR sú verejné bohoslužby pre Corona vírus  až do odvolania zakázané. Kostol je otvorený pre súkromnú návštevu každý deň.
  2. Dnešná nedeľa je Druhá adventná. Je prvou nedeľou v mesiaci december. Po svätom prijímaní sa koná zbierka na kostol. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!
  3. V stredu, 8.12.2021 je cirkevne prikázaný sviatok, slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V prípade, že nebude dovolené sláviť verejne svätú omšu, sväté prijímanie sa bude rozdávať v tento deň ráno o 8.00 h. pred kostolom v Papradne a Brvništi.
  4. Sväté prijímanie sa bude rozdávať na Druhú adventnú nedeľu o 8.00 h. pred kostolom v Papradne. V prípade, že budú aj naďalej zakázané verejné bohoslužby, sväté prijímanie sa bude rozdávať každú nedeľu o 8.00 h. pred kostolom v Papradne a Brvništi.
  5. Pozývam vás na budúcu sobotu, 11.12.2021 o 9.00 h. na brigádu do farského kostola. Bude sa vyzdobovať kostol k vianočným sviatkom. (stavanie stromčekov a Betlehemu).
  6. Na budúcu nedeľu 12.12.2021 si môžete pred kostolom zakúpiť kalendáre, ktoré pripravila ZŠ s MŠ v Papradne. Na kalendároch sú fotografie kaplniek, ktoré sa nachádzajú v našom chotári.
  7. Z pohrebu p. Jozefa Hrnčíka darovali na potreby farnosti 750 €. Pán Boh zaplať!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 5. do 12. decembra 2021

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

5.12.2021

Druhá adventná nedeľa

 

SVÄTÉ PRIJÍMANIE PRED KOSTOLOM V PAPRADNE  A V BRVNIŠTI O 8.00 H.

Pondelok

6.12.2021

Sv. Mikuláša, biskupa

   

Utorok

7.12.2021

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

   

Streda

8.12.2021

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

 

SVÄTÉ PRIJÍMANIE PRED KOSTOLOM V PAPRADNE  A V BRVNIŠTI O 8.00 H.

Štvrtok

9.12.2021

     

Piatok

10.12.2021

     

Sobota

11.12.2021

Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej

   

Nedeľa
12.12.2021

Tretia adventná nedeľa

 

 

SVÄTÉ PRIJÍMANIE PRED KOSTOLOM V PAPRADNE A V BRVNIŠTI O 8.00 H.

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

0
0