Farské oznamy

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 4. DECEMBRA 2022

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

4. DECEMBRA 2022

  1. Slávime Druhú adventnú nedeľu, ktorá je zároveň prvá nedeľa v mesiaci december, po svätých omšiach bude prvonedeľná adorácia a koná sa mesačná zbierka na kostol.
  2. V stredu v Brvništi a v piatok v Papradne budeme sláviť Roráty pri svätej omši o 6.30. Svätá omša bude slávená pri svetle sviec.
  3. Farská charita v Papradne organizuje dobročinnú akciu z názvom „Krabičky od topánok.“ (bližšie info na plagátoch)
  4. Spoločná svätá spoveď k vianočným sviatkom bude v našej farnosti v stredu, 14.12.2022 od 15.00 do 17.00 h.
  5. Knihu o našom Farskom kostole a našej farnosti si môžete ešte zakúpiť na Obecnom úrade v Papradne v stránkových dňoch.  
  6. V sobotu svätá omša nebude.
  7. Z pohrebu p. Vlasty Vaštíkovej darovali na potreby farnosti 300 €. Pán Boh zaplať!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 4. do 11. decembra 2022

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

4.12.2022

Druhá adventná nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Jozef, Klement, Františka, Mária, František a za zdravie pre rodinu

+ Alena a Milan a za veriacich

Za zdravie pre Pavla a Evu

Pondelok

5.12.2022

     

Utorok

6.12.2022

Sv. Mikuláša, biskupa,

13.00

+ Augustín, (pohrebná)

Streda

7.12.2022

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, RORÁTY

6.30 Brv.

+ Jaroslav, Imrich, Alžbeta, Ivan                    a Jarmila

Štvrtok

8.12.2022

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE

6.30

16.00 Brv.

17.30

+ Jozef, Helena, Anna, Alojz a Milan

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ivana             a Martu

Piatok

9.12.2022

RORÁTY

6.30

Za živých a zosnulých členov rodiny

Sobota

10.12.2022

     

Nedeľa

11.12.2022

Tretia adventná nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Vladimír, (1. výr.) a + rodina

+ Alžbeta, (1. výr.)

+ Peter, (pohrebná)

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

0
0