Farské oznamy

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 27.9.2020

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

27. septembra 2020

  1. Z dôvodu pandémie Corona vírusu  sme povinný dodržiavať v kostole hygienické pravidlá. Hlavne nosiť rúško a dezinfikovať si ruky.
  2. Slávnosť prvého svätého prijímania je dnes v kostole v Brvništi pri svätej omši o 10.30 h.
  3. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci október. Pri svätých omšiach bude zbierka na kostol.
  4. Na budúcu nedeľu budeme pri svätých omšiach ďakovať Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu. Pre hygienické opatrenia si košíky s úrodou nenoste na svätú omšu.
  5. V týždni je prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budem v Brvništi v stredu od 17.00 do 18.30 h. a v Papradne v piatok od 16.30 do 18.30 h. Počas spovedania je vyložená Sviatosť oltárna na poklonu.
  6. V utorok bude v Brvništi o 14.00 h. pohreb so svätou omšou.
  7.  Potravinová zbierka pre kňazský seminár sa koná do konca tohto týždňa. Vaše milodary môžete priniesť na faru po večerných svätých omšiach.
  8. Zbierka na seminár z minulej nedele z celej farnosti bola 362 €. Peniaze boli odoslané na účet seminára.
  9. Sviatosť manželstva chcú prijať:

Michal Moťovský, syn Jána a Dany r. Knapovej, bývajúci v Papradne a Simona Kapráliková, dcéra Maroša a Anny r. Knapovej, bývajúca v Papradne (sob. obrad 10.10.2020 v Papradne).

Miloš Brezničan, bývajúci v Brvništi a Jana Balážová, bývajúca v Považskej Bystrici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liturgické slávenia od 27. septembra do 4. októbra 2020

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

27.9.2020

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

7.30 Pap.

09.00 Pap.

10.30  Brv.

 

+ Alexander, Antónia, Jozef, Pavol a Stanka

Za veriacich

Za prvoprijímajúce deti

 

Pondelok

 

 

 

Utorok

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

14.00 Brv.

18.30

+ Pavel Kontil (pohr.)

+ Anton, Helena , Anton a Jozef

Streda

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

18.30 Brv.

Za + rodinu

Štvrtok

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

6.30

+ Ján (1. výr.)

Piatok

Sv. anjelov strážcov, prvý piatok

7.00 Brv.

18.30

 Za zdravie a Božiu pomoc

+ Gašpar a Františka

Sobota

Fatimská sobota

06.30

Na úmysel ordinára

Nedeľa
4.10.2020

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

7.30 Pap.

9.00 Brv.

10.30 Pap.

+ Karol

Za veriacich

Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu a rodinu

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

0
0