Farské oznamy

PIATA PÔSTNA NEDEĽA, 29.3.2020

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

29. marca 2020

1.     Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi biskupských a farských úradov, ktoré inštruuje Svätá stolica. Počas pôstneho obdobia vás povzbudzujem k modlitbe krížovej cesty doma vo vašich rodinách, taktiež vás povzbudzujem, aby ste využívali prostredníctvom televízie, alebo rozhlasu sv. omše.

2.     V našom farskom kostole sa slávi každý deň svätá omša  bez účasti veriacich (verejné sv. omše a pobožnosti nie sú v tomto čase dovolené.)

3.     Sviatosť krstu sa vysluhuje v kostole, krstu sa zúčastňujú len rodičia a krstný rodičia.

4.     Sviatosť manželstva je možné sláviť len za účasti snúbencov a svedkov.

5.     Tých, ktorí majú nahlásený termín sobáša na mesiace apríl a máj, prosím, aby sa mi ozvali a potvrdili si dátum sobáša.

6.     Pohreby sa konajú len v kruhu najbližšej rodiny. So zosnulými sa lúčime na cintoríne priamo nad hrobom.

7.     Sviatosť zmierenia je možné prijať. Treba sa mi ozvať na tel. číslo 0911 912 332. Dohodneme si dátum a čas. Hromadná svätá spoveď pred Veľkou nocou sa nebude konať.

8.     V prípade zaopatrovania ma treba tiež kontaktovať telefonicky.

9.     Predsieň kostola je otvorená každý deň.

10.    Obrady Veľkonočného trojdnia ( Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota) sa budú sláviť v našom kostole bez účasti veriacich.

11.    Veľmi pekne ďakujem pánovi starostovi, mužom a ženám, ktorí prišli pomôcť v sobotu 28.3. pri orezávaní líp pred kostolom. Pán Boh zaplať!

12.    Lipy boli orezané v mimo vegetačnom období. Orezanie vykonal odborník. Orezanie líp bolo riadne ohlásené na príslušnom úrade.

13.     Ďakujem všetkým za  akúkoľvek službu počas uplynulého týždňa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liturgické slávenia od 29. marca do 5. apríla 2020

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

29.3.2020

Piata pôstna

nedeľa

 

 

 

 

 

Za veriacich

Pondelok

 

 

Na úmysel

Utorok

 

  

Na úmysel

Streda

 

 

Na úmysel

Štvrtok

   

Na úmysel

Piatok

 

   

Na úmysel

Sobota

   

Na úmysel

Nedeľa
5.4.2020

Kvetná nedeľa

 

Za veriacich

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

0
0