Farské oznamy

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 25.10.2020

TRIDSIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. októbra 2020

1.     Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a súrny krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel. Je však potrebné, aby sa každý oboznámil s platnými pravidlami, a na ich základe  zvážil ako prakticky vyjsť v ústrety konkrétnej potrebe. Ohľadom častej otázky súkromnej modlitby jednotlivcov: úplné zatvorenie chrámov nebolo nariadené, nemožno však konať spoločné podujatia. V ostatných veciach veriacich prosím o aplikovanie múdrosti, s primeranou obozretnosťou, keďže situácia v spoločnosti je vážna. Ak by sa v konkrétnom prípade ukázalo, že určitú vec nemožno kvôli zákazu vychádzania robiť takým spôsobom, pre aký sa veriaci rozhodol, treba s pokojom a bez hádky prijať upozornenie poriadkových zložiek, vysvetliť dobrý úmysel konania, a následne sa zariadiť podľa ich pokynov.

2.     Z toho dôvodu využite možnosť zúčastniť sa svätej omše prostredníctvom TV LUX v pracovné dni o 7.00 a 18.30 h., v nedeľu o 10.00 a 18.30 h. a RÁDIA LUMEN v pracovné dni o 8.30 a 18.00 h a v nedeľu o 8.30 a 18.00 h.  Od 1. októbra 2020 až do odvolania platí dišpenz od účasti na nedeľnej svätej omši.

3.     Z pohrebu p. Libertíny Vaštíkovej darovali na potreby farnosti 420 €.

4.     V prípade zaopatrovania ma kontaktujte telefonicky na číslo 0911 912 332.

5.     V noci z 24.10. na 25.10. sa mení čas. Treba si posunúť hodiny o jednu hodinu späť.

 

Úplné odpustky pre duše v očistci

    

     Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.

     S podpismi hlavného penitenciára kardinála Maura Piacenzu a regensa Mons. Krzysztofa Nykiela hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liturgické slávenia od 25. októbra do 1. novembra 2020

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

25.10.2020

Tridsiata nedeľa v cezročnom období

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondelok

 

 

 

Utorok

 

 

 

Streda

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov

 

 

Štvrtok

     

Piatok

     

Sobota

     

Nedeľa
1.11.2020

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Slávnosť Všetkých Svätých

   

 

 

 

 

 

0
0