Farské oznamy

TRINÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 26. JÚNA 2022

TRINÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

26. JÚNA 2022

 1. Slávime Trinástu nedeľu v cezročnom období. Pri svätých omšiach sa koná zbierka na „Dobročinné diela Sv. Otca Františka.“
 2. V stredu, 29.6. je cirkevne prikázaný sviatok, slávnosť Svätých apoštolov Petra a Pavla. Svätá omša v Brvništi bude o 17.00 h. a v Papradne o 18.30 h.
 3. Vo štvrtok, 30.6. budeme pri svätých omšiach ďakovať Pánu Bohu za uplynulý školský rok. Svätá omša v Brvništi bude o 7.45 h. a v Papradne o 8.45 h.
 4. V týždni bude prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budem v Brvništi v stredu od  15.30 h. do svätej omše. V Papradne v piatok od 16.30 h. do svätej omše. Počas spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna. V domove dôchodcov budem spovedať v piatok o 9.00 h.
 5. Fatimská pobožnosť bude v sobotu po svätej omši v kostole v Papradne.
 6. Fatimská pobožnosť bude v sobotu aj v Rajeckej Lesnej, ktorú tento mesiac zabezpečuje  Považskobystrický dekanát. Modlitba posvätného ruženca bude o 17.00 h. a svätá omša o 18.00 h.
 7. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci júl. Po svätých omšiach sa bude konať mesačná zbierka na kostol. Po svätých omšiach bude adorácia. 
 8. Pán Boh zaplať darcom za nový vysávač v kostole v Papradne a darcovi jaseňových fošní na nový oltár, kazateľnicu a spovedelnicu  do kostola v Papradne.  
 9. Z pohrebu p. Jána Balušíka darovali na potreby farnosti 400 €. Pán Boh zaplať.
 10. Cez prázdniny svätá omša v nedeľu o 10.30 h. nebude bývať.
 11.  Sviatosť manželstva chcú prijať: Marián Vojtek, syn Milana a Margity r. Dubovej, bývajúci v Púchove a Ela Bryndziarová, dcéra Jána a Eleny  r. Šamajovej, bývajúca v Púchove. (sob. obrad 2.7.2022 o 14.00 h. v Papradne).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 26. júna do 3. júla 2022

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

26.6.2022

Trinásta nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

Za veriacich

+ Karol, Kamila a Peter

+ Jana

Pondelok

27.6.2022

 

  

 

Utorok

28.6.2022

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

18.30

+ Pavol, Ondrej, Regina a rodina

Streda

29.6.2022

                 SVÄTÝCH APOŠTOLOV                   PETRA A PAVLA

17.00 Brv.

18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Štvrtok

30.6.2022

Koniec školského roka

7.45 Brv.

8.45

Na úmysel

+ Daniel, (1. výr.)

Piatok

1.7.2022

PRVÝ PIATOK

7.00 Brv.

18.30

Za zdravie pre Miroslava

Za zdravie pre kňaza Jána

Sobota

2.7.2022

FATIMSKÁ SOBOTA

6.30 

Za zdravie pre Lukáša a rodinu

Nedeľa

3.7.2022

 Štrnásta nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

+ Kamil, Karolína, Milan a Juraj

+ Helena, Dominik, Anna, Jaroslav     a Rozália a za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

0
0