Farské oznamy

Piata nedeľa – 10. februára 2019

 1. Včera, v sobotu 9. februára, v Žiline udelil otec biskup Tomáš ministérium akolytátu 63 kandidátom z našej diecézy.
  Medzi nimi túto službu prijal aj náš farník pán Štefan Francisty. Nech ho Pán požehnáva v tejto vznešenej službe.

 2. Ďakujem všetkým, ktorí sa postarali o vianočnú výzdobu našich kostolov i o spratanie tejto výzdoby, aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri týchto prácach.

 3. Tento týždeň je Národným týždňom manželstva. Prajem a odporúčam našim manželom, aby si našli čas a urobili niečo pre posilnenie svojho vzťahu. Inšpirácie môžete nájsť aj na www.ntm.sk .

 4. Zajtra, 11. februára, je spomienka Panny Márie Lurdskej. Tento deň sa slávi ako Svetový deň chorých.
  (Sviatosť pomazania chorých udelíme chorým neskôr, počas Pôstneho obdobia.)

 5. V sobotu 16. 2. začínajú misie vo Farnosti Považské Podhradie, ktoré potrvajú až do nasledujúcej nedele.
  Program misií je na nástenke. Podľa vášho uváženia sa môžete zúčastniť na niektorých častiach programu. Modlime sa za túto farnosť, aby misie priniesli bohaté duchovné ovocie.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
10. 2.

Piata nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv 

10:30 

† Ján Levčík

† Klement Pozník (1. výr.)

† Štefan Kompaník

Pondelok

Prebl. Panny Márie Lurdskej

Svetový deň chorých

17:00

za chorých

Utorok

 

17:00 Brv  

† Božena Hlinková

Streda

 

  6:10

† Ivan Lacko (10. výr.) a otec Ivan

Štvrtok

Sv. Cyrila, mnícha,
a Metoda, Biskupa,
patrónov Európy
a hlavných patrónov Žilinskej diecézy
Sviatok

17:00

/

Piatok

 

17:00

za zdravie – Pavol

Sobota

 

  7:30

† Ján Lacko (pohr.)

Nedeľa
17. 2.

Šiesta nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

10:30

za členov ružencového bratstva

† Viktória Lapúniková (1. výr.), manž. Viliam

† Ľudovít Bibiš (10. výr.)

 

0
0