Farské oznamy

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 10. decembra 2023

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

10. decembra 2023

  1. Slávime Druhú adventnú nedeľu.
  2. V sobotu, 16.12. o 9.00 h. bude vo Farskom a aj Filiálnom kostole upratovanie, stavanie stromčekov a Betlehemov. Prosím ochotných farníkov o pomoc.
  3. Sviatosť krstu vysluhujeme na budúcu nedeľu, 17.12. pri svätej omši o 10.30 h. Rodičia môžu nahlásiť svoje dieťa na krst po svätých omšiach na Farskom úrade.
  4. Úmysly na sväté omše na mesiace január a február 2024, budem zapisovať v týždni po svätých omšiach v sakristii kostolov.
  5. Zbierka na potreby farnosti z minulej nedele bola v Brvništi 258,22 € a v Papradne 700,06 €. Pán Boh zaplať!
  6. V utorok bude v Brvništi o 13.00 h. pohreb so svätou omšou.
  7. V tomto týždni začínajú spoločné sväté spovede pred Vianocami. V piatok Slopná, Podskalie a Moštenec, v sobotu Prečín a Domaniža, v nedeľu Pružina a Sverepec.   
  8. Spoločná svätá spoveď pred Vianocami bude v našej farnosti 20.12.2023 (streda) od 15.00 do 17.00 h. v oboch kostoloch.  

 

Liturgické slávenia od 10. do 17. decembra 2023

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

10.12.2023

Druhá adventná nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Alena a za veriacich

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

+ Anton, (1. výr.)

Pondelok

11.12.2023

     

Utorok

12.12.2023

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

13.00 Brv.

17.30

+ Jana, (pohr.)

+ Helena, Alexander a Jozef

Streda

13.12.2023

Sv. Lucie, panny a mučenice

6.30 Brv.

Na úmysel ordinára

Štvrtok

14.12.2023

Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

6.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Piatok

15.12.2023

 

6.30

+ Michal a Františka, (30. výr.)

Sobota

16.12.2023

 

6.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

Nedeľa

17.12.2023

Tretia adventná nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

Za zdravie pre Petra, Katarínu a rodinu

Za zdravie pre rodičov, deti a vnúčatá

Za zdravie pre rodinu a za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

0
0