Farské oznamy

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA 21. apríl 2024

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

21. apríl 2024

  1. Slávime Štvrtú veľkonočnú nedeľu - Nedeľu Dobrého pastiera. Po svätých omšiach sa koná zbierka na kňazský seminár.
  2. V utorok bude v Brvništi pohreb so svätou omšou o 16.00 h.  
  3. Stretnutie vedúcich skupín birmovancov – animátorov bude v piatok, 26.4. po svätej omši na Farskom úrade.
  4. Úmysly na sväté omše na mesiace máj a jún 2024 zapisujem po svätých omšiach v sakristii našich kostolov.
  5. Z pohrebu p. Anny Hojdíkovej darovali na potreby farnosti 350 €. Pán Boh zaplať!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 21. do 28. apríla 2024

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

21.4.2024

Štvrtá veľkonočná nedeľa

Dobrého pastiera

7.30

9.00 Brv.

10.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

+ Terézia a za veriacich

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Pondelok

22.4.2024

     

Utorok

23.4.2024

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

16.00 Brv.

18.30

+ Helena, pohrebná

+ Matilda, (10. výr.), Ignác a Pavol

Streda

24.4.2024

Sv. Juraja, mučeníka

18.30 Brv.

+ Emília, Karol, Ivan, Oľga a Viliam

Štvrtok

25.4.2024

Sv. Marka, evanjelistu

6.30

+ Juraj a Agáta

Piatok

26.4.2024

 

18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Sobota

27.4.2024

 

6.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Elenu            a rodinu

Nedeľa

28.4.2024

Piata veľkonočná nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

Za + členov rodiny Baštekovej

+ František, Rozália, Helena a Kristína

Na úmysel darcu a za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

0
0