Farské oznamy

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 16.2.2020

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

16. februára 2020  

1.     Farská charita a Farský úrad v Papradne organizujú burzu oblečenia „Posuň to ďalej.“ Bližšie informácie na plagáte.

2.     Vo štvrtok sa v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline uskutoční celodiecézna rekolekcia pri príležitosti 12. výročia zriadenia Žilinskej diecézy. Sv. omša v Katedrále v Žiline je o 9.30 h.

3.     stredu (19.2.) sa uskutoční stretnutie rodičov tretiakov, ktorí navštevujú ZŠ v Brvništi. Stretnutie bude v kostole v Brvništi po sv. omši. Účasť rodiča je nutná!

4.     Zbierka na kostol z minulej nedele bola v Papradne 1448,37 € a v Brvništi 393,47 €. Pán Boh zaplať!

5.     Z pohrebu p. Jozefa Minjarika darovali na potreby farnosti 420 € a z pohrebu p. Františka Hariša darovali na potreby farnosti 420 €. Pán Boh zaplať.

6.     V sobotu sv. omša nebude.

7.     Ďakujem všetkým, ktorý sa počas týždňa zapájali do liturgie. Pán Boh zaplať za výzdobu a upratovanie našich kostolov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liturgické slávenia od 16. do 23. februára 2020

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

16.2.2020

      Šiesta nedeľa v cezročnom období               

 

 

  7.40 

  9.00 Brv.

  10.30

 

 

 

+ Ján (10. výr.), Jozef a Mária

+ Oľga

Poďakovanie Pánu Bohu za 52. rokov manželstva a za veriacich

Pondelok

 

 

 

Utorok

 

 17.00

+ Ladislav (1. výr.)

Streda

 

 17.00 Brv. 

+ Katarína, František a Ferdinand

Štvrtok

 

  6.30

+ František, Adam  a Vilma

Piatok

 

  17.00

    adorácia

+ Pavol (1. výr.) a Vilma (1. výr.)

Sobota

 

 

 

Nedeľa
23.2.2020

        Siedma nedeľa v cezročnom období

 7.40

 9.00 Brv.

 10.30 

+ Bohumil a Helena

+ Albína (10. výr.), Anton, Justína a František

Za veriacich

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

0
0