Farské oznamy

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA 28. februára 2021

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

28. februára 2021

  1. Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici s platnosťou od 19.12.2020 pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava ZAKAZUJE slávenie verejných bohoslužieb do odvolania z dôvodu pandémie Covid-19. Sväté omše môžeme  sledovať cez TV LUX, alebo rádio LUMEN. Biskupi Slovenska vydali dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej svätej omši.
  2. Povzbudzujem vás k modlitbe a účasti na svätej omši cez katolícke média a k prijatiu duchovného svätého prijímania  
  3. Dnešná nedeľa je Druhá pôstna. Kostol bude otvorený od 9.00 do 16.00.
  4. Budúca nedeľa (7.3.) je prvá v mesiaci marec. V kostoloch bude vyložená Sviatosť oltárna od 9.00 do 16.00 h. Koná sa prvonedeľná zbierka na kostol.  
  5. Počas pôstneho obdobia vás povzbudzujem k modlitbe Krížovej cesty vo svojich rodinách.
  6. Z pohrebu darovali na potreby farnosti: p. Milady Kompaníkovej 170 € a p. Lýdie Baštekovej 170 €.  Pán Boh zaplať.
  7. Sv. omše sa vo farskom kostole slávia každý deň bez účasti veriacich.
  8. Zaopatrovanie a úradné záležitosti vybavujte na tel. čísle 0911 912 332.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liturgické slávenia od 28. februára do 7. marca 2021

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

28.2.2021

Druhá pôstna nedeľa

Pohrebné obrady

o 10.00 h.

kostol otvorený od 9.00 do 16.00 h.

voľný vstup do kostola

Pondelok

   

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Utorok

   

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Streda

   

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Štvrtok

   

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Piatok

   

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Sobota

   

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Nedeľa
7.3.2021

Tretia pôstna nedeľa

Vyložená Sviatosť oltárna

kostol otvorený od 9.00 do 16.00 h.

voľný vstup do kostola

prvonedeľná zbierka na kostol

 

 

 

 

 

 

 

0
0