Farské oznamy

DVADSIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 14. AUGUSTA 2022

DVADSIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

14. AUGUSTA 2022

  1. Slávime Dvadsiatu nedeľu v cezročnom období. Popoludní o 14.00 h. bude svätá omša pri kaplnke Panny Márie Na Štiavnickom.
  2. V pondelok, 15.8. je prikázaný sviatok – slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Svätá omša v Brvništi bude o 17.00 h. a v Papradne o 18.30 h. Okrem toho bude v tento deň o 15.30 h. pohrebná svätá omša v Papradne.
  3. Reštaurátorské a maliarske práce začnú vo Farskom kostole od utorka,  16.8.2022. Sväté omše v Papradne budú bývať podľa rozpisu v Dome smútku.
  4. Sobotné upratovanie kostola sa presúva na upratovanie Domu smútku podľa poradia skupín.
  5. Ďakujem všetkým, ktorí sa včera, v sobotu, 13.8. zúčastnili na brigáde pri čistení veže kostola a Domu smútku.
  6. Sviatosť krstu vysluhujeme na budúcu nedeľu, 21.8. pri svätej omši o 9.00 h. v kostole v Brvništi.
  7. Pripomínam, že počas maľovania Farského kostola sa sviatosť krstu a manželstva vysluhuje v kostole v Brvništi.  
  8. Zbierka na kostol z minulej nedele bola v Brvništi 464,58 € a v Papradne 1153,31 €. Pán Boh zaplať.
  9. V druhej polovici septembra rozbiehame vo farnosti Papradno eRko stretnutia. Rodičia detí, ktorí majú záujem prihlásiť svoje deti si môžu prihlášky a informačný list pre rodičov vyzdvihnúť v Papradne a v Brvništi po svätých omšiach. Vyplnené prihlášky môžu rodičia odovzdávať v Papradne a v Brvništi po svätých omšiach do pripravenej krabice na stolíku pri vchode. eRko stretnutia budú bývať vždy vo štvrtok od 16:30 hod. – do 18:00 hod. pre deti 1.-4. ročníka ZŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 14. do 21. augusta 2022

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

14.8.2022

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

 7.30

9.00 Brv.

14.00

+ Milan, Františka, Jakub, Pavlína, Filip        a Agnesa

+ Lýdia

Za dobrodincov kaplnky a za veriacich

Pondelok

15.8.2022

NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

15.30

17.00 Brv.

18.30   

+ Júlia, (pohrebná)

+ Ľubomír, (1. výr.) a Emília

Za zdravie pre Jána, Helenu a Oľgu s rodinami

Utorok

16.8.2022

Sv. Štefana Uhorského, kráľa

18.30

+ Pavlína, (30. výr.) a Karol

Streda

17.8.2022

 

15.30 Brv.

18.30 Brv.

+ Kamil, (pohrebná)

+ Miroslav, (pohrebná)

Štvrtok

18.8.2022

Sv. Heleny

6.30

+ Stanislav, (1. výr.)

Piatok

19.8.2022

Sv. Jána Eudes, kňaza

18.30

+ Kamila a rodičia

Sobota

20.8.2022

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

6.30 

+ Karolína, Pavol, Alžbeta, Ladislav              a Dušan

Nedeľa

21.8.2022

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

+ Ján a Štefan

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu       a za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

0
0