Farské oznamy

Piata pôstna nedeľa – 18. marca 2018

 1. Dnes sa koná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Pán Boh odplať vaše milodary!

 2. Modlitba posv. ruženca dnes popoludní o 14. hod.
  Krížová cesta 14:30 (pripravujú členovia ružencového bratstva).

 3. Zajtra, v pondelok, je slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie.
  Sv. omše:  
  ♦ Brvnište 17:00,
  ♦ Papradno 18:30 h. 

 4. Sv. omše v ostatné dni tohto týždňa:  (upravené kvôli spovedaniu)
  Ÿ♦ utorok – Brvnište 6:30 h.,
  Ÿ♦ streda, piatok, sobota – Papradno 6:10 h.,
  Ÿ♦ štvrtok – Papradno 17:00 h.

 5. Spovedanie:  po ranných omšiach, tiež vo štvrtok večer po sv. omši.

 6. Modlitba pri kríži v piatok o 15. h. – v Papradne pri kostole.
  Následne krížová cesta v kostole.

 7. Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa, kedy si pripomíname slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. Pri všetkých sv. omšiach budeme požehnávať ratolesti a počúvať pašie. Prinesme si bahniatka alebo iné, napr. palmové ratolesti – tak, aby každý mal v ruke ratolesť.
  Sv. omša v Brvništi začne procesiou od kríža na nádvorí; 
  veľká v Papradne procesiou z parkoviska pri obchode.

 8. V sobotu a nedeľu sa v Žiline uskutoční víkendové stretnutie mládeže Žilinskej diecézy – „Kvetný víkend“, ktoré je zároveň prípravou na letné národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Viac na mladez.dcza.sk .

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
18. 3.

 

Piata pôstna nedeľa

 

Ruženec, krížová cesta:  14:00

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za členov ružencového bratstva

† Helena a Jozef Jágrik

† Martin Balušík (1. výr.)
a zať Michal Jánošík

Pondelok

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

17:00 Brv

18:30

/

/

Utorok

Utorok po 5. pôstnej nedeli

  6:30 Brv

/

Streda

Streda po 5. pôstnej nedeli

  6:10

/

Štvrtok

Štvrtok po 5. pôstnej nedeli

17:00

† Emília a Ľudovít Bucha, Igor Bogdaň, Filoména Rončíková

Piatok

 

Piatok po 5. pôstnej nedeli

Modlitba pri kríži, kríž. cesta:  15:00

  6:10

/

Sobota

Sobota po 5. pôstnej nedeli

  6:10

R

Nedeľa
25. 3.

 

Kvetná nedeľa –
Nedeľa utrpenia Pána

 

Krížová cesta:  popoludní

  7:40  

  9:00 Brv   *

10:30   *

† Anton Holjenčík (5. výr.)

† Rudolf Holeva (pohr.)

za farníkov

* Sv. omša začína požehnaním ratolestí a slávnostnou procesiou do kostola.

Mesiac marec: litánie k sv. Jozefovi – pred večernou omšou alebo ráno po omši; v nedeľu popoludní

Odpustky:  1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. – Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

0
0

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Ukazujem 1 - 5 z 10 výsledkov.
z 2