Farské oznamy

Druhá pôstna nedeľa – 25. februára 2018

 1. Krížová cesta dnes – na obnovenej Kalvárii v Považskej Bystrici. (Môžete využiť autobusový spoj o 13:00 z Papradna, zo žel. stanice pešo k cintorínu, príp. linka č. 100.) Spoločný odchod od cintorína (v PB) o 14:15 h. Modlitbu začneme o cca 14:30 h.
  Krížová cesta pre ostatných v našom kostole o 14:00 h.

 2. Prvý piatok v mesiaci – sv. omše: 
  ♦Ÿ Brvnište 6:30,   ♦Ÿ Papradno 17:00 h. 

 3. Spovedanie (okrem pravidelného): 
  ♦ Ÿ Papradno – pondelok od 15. h.;   ♦Ÿ Brvnište – utorok od 15. h.

 4. Návšteva chorých (s vyslúžením sviatosti pomazania chorých):
  Ÿ♦ Papradno, horný koniec – pondelok;   
  Ÿ♦ Papradno, dolný koniec – utorok;   
  Ÿ♦ Brvnište – streda;
  Ÿ♦ domov dôchodcov – piatok;   

 5. Spoločná modlitba pri kríži v piatok o 15. h. – v Papradne na dolnom konci.

 6. Mesiac marec: Litánie k sv. Jozefovi budú bývať večer pred omšou alebo ráno po omši, v nedeľu popoludní.

 7. Tak ako minulý rok, chceme znovu zorganizovať burzu oblečenia „Posuň to ďalej“, a to v týždni po 4. pôstnej nedeli (po 11. marci). Prosíme ochotných farníkov z Papradna i Brvnišťa, ktorí by chceli pomôcť pri organizácii, aby sa včas prihlásili.

 8. Záujemcovia o birmovanie – pokyny po sv. omši.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
25. 2.

 

Druhá  pôstna nedeľa

 

Krížová cesta:  popoludní

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za farníkov

† Pavol, Helena, Ľudovít, Milan, Ján

† Ľudovít Ganádik (10. výr.) a manž. Rozália

Pondelok

Pondelok po 2. pôstnej nedeli

17:00  

† Ľubomír, Anton, Filoména, František

Utorok

Utorok po 2. pôstnej nedeli

17:00 Brv  

† Ľudovít Grupáč pohr., rod. František a Helena, brat Vladimír

Streda

Streda po 2. pôstnej nedeli

  6:10

/

Štvrtok

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli

Prvý štvrtok

17:00  

† Jozef Grajcarík (pohr.)
a rod. Mária a Štefan a sestra Emília

Piatok

 

Piatok po 2. pôstnej nedeli

Prvý piatok
Modlitba pri kríži:  15:00
Krížová cesta: ½ h. pred omšou

  6:30 Brv

17:00 

za členov bratstva BSJ

za členov bratstva BSJ

Sobota

Sobota po 2. pôstnej nedeli

Prvá sobota
Fatimská pobožnosť:  po sv. omši

  7:30

zdravie a Božie požehnanie –
Martin a Marek

Nedeľa
4. 3.

 

 

Tretia pôstna nedeľa

 

Prvá nedeľa
Krížová cesta:  popoludní

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za farníkov

na poďakovanie –
Viktória Vaštíková (80 r.)

† Karol Hroško (20. výr.) a syn Štefan

Mesiac marec: litánie k sv. Jozefovi – pred alebo po omši; v nedeľu popoludní

Odpustky:

1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. – Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

0
0

Zoskupenie blogov (Oznamy)

Ukazujem 1 - 5 z 10 výsledkov.
z 2