Farské oznamy

Zoslanie Ducha Svätého – 20. mája 2018

 1. Končí sa Veľkonočné obdobie.  (Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.)

 2. Zajtra je Svätodušný pondelok.
  Sväté omše: 
  Ÿ Brvnište 17:00 h., 
  Ÿ Papradno 18:30 hod. 

 3. V stredu sv. omša nebude.
  Odchod autobusu do Rudinskej o 15:30 so zberom na zastávkach.

 4. V sobotu ideme na tradičnú púť do Rajeckej Lesnej (Frívaldu).
  Pešia púť odchádza o 11. hod. od farského kostola (po Jasenicu).
  Odchod autobusu od farského kostola o 13. hod.; návrat v noci. Privítanie pútnikov pred omšami o 9:00 a 10:30.

 5. Na budúcu nedeľu je slávnosť Najsvätejšej Trojice.

 6. Záujemcovia o birmovanie – krátke informačné stretnutie po sv. omši.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Sobota

 

Nedeľa Zoslania
Ducha Svätého

Slávnosť

Ruženec:  14:00

19:15  

za farníkov

Nedeľa

20. 5.

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za členov ružencového bratstva

† Ján Gašinec, kňaz (25. výr.)

poďakovanie za 50 r. života – Darina Meštíková a B. požehnanie pre rodinu

Pondelok

Svätodušný pondelok

Panny Márie, Matky Cirkvi
Spomienka

17:00  Brv

18:30  

/

/

Utorok

Utorok 7. týždňa
v Cezročnom období

18:30 Brv

† Vincencia, Augustín, Anna a Štefan

Streda

 

––

 

Štvrtok

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného Kňaza
Sviatok

18:30  

za duchovného otca Jozefa

Piatok

 

18:30 

† Helena a Alexander Adamčík

Sobota

Sv. Filipa Neriho, kňaza
Spomienka     

  7:30

/

Nedeľa

27. 5.

 

 

Najsvätejšej Trojice
Slávnosť

(Titul katedrály v Žiline)

 

 

  7:40  

  9:00 Brv

10:30

† Oľga Vaštíková (1. výr.)

† Pavol, Alžbeta, Helena, Vilma

† Ján Gašinec, kňaz (25. výr.)

Mesiac máj: mariánske litánie  pred večernou omšou alebo ráno po omši; v nedeľu popoludní

 

 

 

0
0