Farské oznamy

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ KRISTA KRÁĽA 26. novembra 2023

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

KRISTA KRÁĽA

26. novembra 2023

  1. Slávime Tridsiatu štvrtú nedeľu v období Cez rok, slávnosť Krista Kráľa. Po svätých omšiach bude adorácia s modlitbou zasvätenia sa Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Touto modlitbou môžeme získať úplné odpustky.  Koná sa jesenná zbierka na katolícku charitu.
  2. Farské hody budeme sláviť v sobotu, 2.12. Svätá omša bude o 14.00 h. Sprievod do kostola od Obecného úradu pôjde o 13.45 h.  Po svätej omši bude požehnaná obnovená farská budova. Koná sa hodová ofera. Pri svätej omši budú ocenení tí, ktorí sa najviac podieľali na obnove fary.
  3. Vo štvrtok je slávnosť sv. Ondreja, apoštola, patróna Farského kostola, farnosti a obce. Svätá omša bude  o 17.30 h.
  4. V týždni je prvý piatok mesiaca december. Spovedať budem v Brvništi v stredu od 16.30 h. do svätej omše a v Papradne 30. min. pred  večernými svätými omšami a v piatok od 16.00 h. do svätej omše.
  5. Ešte prebiehajú akcie Farskej charity: Zbierka potravín v COOP Jednota a Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.
  6. Budúcou nedeľou vstupujeme do Adventného obdobia. Pri svätých omšiach požehnáme adventné vence a sviece a tiež adventný veniec pred Farským kostolom. Budúca nedeľa je zároveň prvá v mesiaci. Po svätých omšiach bude adorácia a koná sa zbierka na potreby farnosti.
  7. Na budúcu nedeľu, 3.12. si môžete v kostole z adventného venca zobrať srdiečko a medovník a pripraviť vianočný darček pre deti z našej farnosti. Akciu pripravuje Farská charita.  
  8. Z pohrebu p. Viery Procházkovej darovali na potreby farnosti 560 €. Bohuznámi manželia z Papradna darovali na opravu fary 500 €. Pán Boh zaplať!

 

Liturgické slávenia od 26. novembra do 3. decembra 2023

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

26.11.2023

Krista Kráľa

Tridsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

Na úmysel darcu a za veriacich

Za živých a zosnulých členov Ružencového bratstva v Brvništi

+ Vlasta, (1. výr.) a Jozef

Pondelok

27.11.2023

     

Utorok

28.11.2023

 

17.30

+ Radovan a Anna

Streda

29.11.2023

 

17.30 Brv.

Na úmysel ordinára

Štvrtok

30.11.2023

SV. ONDREJA, APOŠTOLA, SLÁVNOSŤ

17.30

Za zdravie pre Máriu a Janu

Piatok

1.12.2023

PRVÝ PIATOK

7.00 Brv.

17.30

Za + kňazov

+ Andrej, (25 výr.) a Štefánia

Sobota

2.12.2023

FARSKÉ HODY

14.00

Za farnosť a obec Papradno

Nedeľa

3.12.2023

Prvá adventná nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Jozef, ( z 27.10)

Za veriacich

Za zdravie a Božiu pomoc pre Mikuláša a celú rodinu

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

0
0