Farské oznamy

Štvrtá veľkonočná nedeľa – 22. apríla 2018

 1. Dnešná nedeľa sa slávi ako Nedeľa Dobrého Pastiera a Svetový deň modlitieb za kňazské povolania.

 2. Dnes sa koná zbierka na seminár. Vaše milodary Pán Boh odplať!

 3. Popoludňajšia pobožnosť bude pri kríži v osade Podjavorník o 14. h.

 4. V tomto týždni budú prebiehať práce na farskom kostole – osadenie nových okien.
  Svätá omša v pondelok bude ráno o 6:10;
  v ostatné dni v Brvništi:  utorok, štvrtok, piatok o 18:30; streda 6:45 h.  (nebudú však v prípade inej omše, napr. pohrebnej).

 5. Manželstvo chcú uzavrieť:
  Roman Grbál,  syn +Jána a Márie r. Martinkovej, býv. v Papradne,
  a  Miroslava Ševčíková,  dc. Jozefa a Miroslavy r. Martinkovej, býv. v Brvništi.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

22. 4.

Štvrtá veľkonočná nedeľa

  7:40  

 9:00 Brv

10:30   

† Stanislav Počiatek, Emília Smolková

† Jozef a Mária Lapuník, Augustín, Viliam a Štefan Lapuník, Jozef Macháč

† Ľudovít Hajdúšik a zať Jozef

Pondelok

Sv. Vojtecha, biskupa a muč.
Spomienka                             

  6:10

R

Utorok

Sv. Juraja, mučeníka

18:30 Brv ~

† Helena Janáčková (pohr.)

Streda

Sv. Marka, evanjelistu
Sviatok

  6:45 Brv ~

/

Štvrtok

Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli

18:30 Brv ~

/

Piatok

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli

18:30 Brv ~

/

Sobota

Sobota po 4. veľkonočnej nedeli

––

 

Nedeľa

29. 4.

 

Piata veľkonočná nedeľa

 

 

  7:40  

  9:00 Brv

10:30

† Peter Šramčík

† Ján Miniarik

za farníkov

~ V prípade pohrebu s omšou sa ranná alebo večerná omša ruší.

 

0
0