Farské oznamy

Šiesta veľkonočná nedeľa – 26. mája 2019

 1. Mariánske litánie dnes budú pri soche Panny Márie v Križovci. Odchod od kostola o 13. hod. (pešo, bicykle).

 2. Nasledujúce tri dni sú prosebné dni. Ich obsahom sú prosby za úrodu.
  V tieto dni sa konajú procesie do polí, ktoré budú:
  ♦ Papradno – v pondelok po sv. omši;
  ♦ Brvnište – v utorok po sv. omši.

 3. Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána.
  Prikázaný sviatok.
  Sv. omše: 
  ♦ Papradno – 6:10 a 18:30 h.; 
  ♦ Brvnište – 17:00 h.

 4. Od piatku a budeme modliť novénu k Duchu Svätému.

 5. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

 6. Rozhodnutím diecézneho biskupa, po starostlivom zvážení a z dôvodu náležitého zabezpečenia pastoračnej starostlivosti o Boží ľud našej diecézy, nastáva od 1. júla t.r. zmena vo vedení našej farnosti. Doterajší farár odchádza na nové pôsobisko a od uvedeného dátumu začne farnosť spravovať nový farský administrátor, vdp. Martin Hruška.
  Mám nádej, že toto rozhodnutie vieme prijať v duchu pokory a odovzdanosti do Božej vôle, vidiac v rozhodnutí biskupa vôľu Božiu. Takéto prijatie prinesie prospech nášmu spoločenstvu. Využime nasledujúci čas na prípravu dôstojného privítania nového duchovného pastiera a sprevádzajme ho už teraz našimi modlitbami.
  Prosím vás, aby ste záležitosti, ktoré znesú odklad, vrátane zapisovania úmyslov na sv. omše, riešili už s novým pánom farárom. (Takisto s ním nanovo dohodnite všetky doteraz zapísané úmysly.)

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

26. 5.

Šiesta veľkonočná nedeľa

  7:40  

9:00 Brv

10:30  

† Karolína Jágriková (pohr.)

† Pavol a Alžbeta, Helena,Vilma

† Karol Turičík (40. výr.), manž. Helena

Pondelok

Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli

Prosebný deň 
Procesia do polí: po omši

18:30  

† Kamila a Jozef Černošík

Utorok

Utorok po 6. veľkonočnej nedeli

Prosebný deň 
Procesia do polí: po omši

18:30 Brv

† Viliam Šištík (pohr.)

Streda

Streda po 6. veľkonočnej nedeli

Prosebný deň

  6:10

†  Mária Trúchliková

Štvrtok

30. 5.

Nanebovstúpenie Pána
Slávnosť

[Prikázaný sviatok]

  6:10  

17:00 Brv

18:30  

za farníkov

/

† Jarmila (15. výr.)

Piatok

Piatok po 6. veľkonočnej nedeli

18:30  

† rodičia Alojz a Kamila a starí rodičia

Sobota

Sv. Justína, mučeníka
Spomienka

  7:30

/

Nedeľa

2. 6.

 

Siedma veľkonočná nedeľa

 

Prvá nedeľa
Adorácia:  popoludní

  7:40  

  9:00 Brv

10:30

za farníkov

† Helena a Jozef Šamaj, Matilda a Františka

† Anton Hodoník (1. výr.)

Mesiac máj/jún: litánie k Panne Márii / k Bož. Srdcu – pred alebo po omši; v nedeľu popoludní

Pred Turícami (od piatku): Novéna k Duchu Svätému

 

0
0