Farské oznamy

ZOSLANIE DUCHA SVӒTÉHO 31.5.2020

ZOSLANIE DUCHA SVӒTÉHO

31. mája 2020

1.     Dnešnou slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné obdobie a začína cezročné obdobie. Od zajtra sa modlíme modlitbu Anjel Pána.

2.     Budúca nedeľa je slávnosťou Najsvätejšej Trojice. Je to prvá nedeľa v mesiaci, po sv. omšiach bude adorácia a mesačná zbierka na kostol.

3.     Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti po dohode s rodičmi bude v Papradne 13.9.2020 a v Brvništi 27.9.2020.

4.     V týždni bude prvý piatok. Spovedať budem v Brvništi v stredu od 16.30 h. do sv. omše a v Papradne v piatok od 16.30 h. do sv. omše. Počas spovedania je vyložená Sviatosť Oltárna. Starých a chorých po domoch spovedať nebudem, spovedať sa nebude ani v domove dôchodcov.

5.     V sobotu bude fatimská pobožnosť v kostole.

6.     Ďakujem za zhotovenie stojanov na bicykle pred kostolom a taktiež za pokosenie okolia kostola. Pán Boh zaplať.

7.     Na farskom úrade som vám k dispozícii po sv. omšiach, alebo po telefonickom dohovore na tel. čísle 0911 912 332.

8.      Ďakujem všetkým za  akúkoľvek službu počas uplynulého týždňa a za vaše modlitby a milodary na kostol a pre potreby farnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liturgické slávenia od 31. mája do 7. júna 2020

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

31.5.2020

Zoslanie Ducha Svätého

 

 

  7.30

9.00 Brv.

10.30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Križanovú

Za zdravie a Božiu pomoc

Za veriacich

Pondelok

 

  

 

Utorok

sv. Marcelína a Petra, mučeníkov

    18.30

+ Filoména (1. výr.), Ján, Ľudmila, Štefan a Pavlína

Streda

sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

 18.30 Brv.

Za zdravie a Božiu pomoc

Štvrtok

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

    6.30

+ Emil

Piatok

sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

7.00 Brv.     

    18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Vincenta

+ Ladislav (1. výr.)

Sobota

 

    6.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu, Jozefa a deti

Nedeľa
7.6.2020

Najsvätejšia Trojica

    7.30

9.00 Brv.

   10.30

+ Jozef a rodičia

+ Ladislav a Kamila

Za veriacich

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

 

0
0