Farské oznamy

Najsvätejšej Trojice – 16. júna 2019

 1. Ďakujem všetkým pútnikom, ktorí sa zúčastnili farskej púte do Frívaldu. Nech táto púť prinesie bohaté duchovné ovocie celej našej farnosti.

 2. Včera boli v Žiline vysvätení dvaja novokňazi a traja diakoni pre službu v našej diecéze. Zahrňme ich do svojich modlitieb.

 3. Dnes popoludní modlitba posv. ruženca o 14:00 h.

 4. Deviatnik k Božskému Srdcu sa začína v stredu (v Brv o 17. h.).

 5. Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
  Je to prikázaný sviatok
  ♦ Ráno bude sv. omša v Papradne o 6:10 h.
  Popoludní budú sv. omše spojené s eucharistickou procesiou:
  ♦ O 16:00 h. bude sv. omša v Brvništi;
  ♦ po nej začne procesia s Oltárnou sviatosťou – z kostola v Brvništi do farského kostola v Papradne, pričom budú pripravené 2 oltáriky v Brvništi a 2 oltáriky v Papradne;  pri zdravotnom stredisku bude spoločný (piaty) oltárik, pri ktorom sa pomodlíme májové litánie a preberie sa nesenie baldachýnu. (Pri tomto oltáriku môžeme zhromaždiť chorých.) 
  ♦ Sv. omša vo farskom kostole začne po príchode procesie, približne o 18:30 hod.
  Zapojme do tejto procesie: každý podľa svojich možností – buď na celú, alebo na jej časť. Upravme cesty a deťom pripravme kvietky.

 6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

16. 6.

 

 

Najsvätejšej Trojice
Slávnosť

(Titul katedrály v Žiline)

Ruženec:  14:00

 

  7:40  

  9:00 Brv

10:30

† Karol Kališík (20.), manž. Viktória, rod. Helena a Ján

za členov ružencového bratstva

† Mária Balušíková (10. výr.), syn Zdenko (30. výr.), vnučka Martina

Pondelok

Pondelok 11. týždňa
v Cezročnom období

18:30  

/

Utorok

 

18:30 Brv

† Miroslav Kopáč a manž.

Streda

 

  6:10

/

 

 

Štvrtok

20. 5.

Najsv. Kristovho Tela a Krvi
Slávnosť

[Prikázaný sviatok]

  6:10  

 

16:00 Brv *

*  ?18:30    

/

 

/

/

Piatok

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Spomienka

 18:30 

/

Sobota

 

 

  7:30

† František Janičík (15.), manž. Matilda

Nedeľa

23. 6.

Dvanásta nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za farníkov  

/

† Pavol Grajcarík,
rod. Regina a Ondrej

*  sv. omša spojená s eucharistickou procesiou
?
  orientačný čas – sv. omša začne po príchode procesie

Mesiac jún: litánie k Bož. Srdcu – pred alebo po omši; v nedeľu popoludní

 

0
0