Farské oznamy

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA 19. marec 2023

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

19. marec 2023

 1. Slávime Štvrtú pôstnu nedeľu.
 2. Na budúcu nedeľu sa pri svätých omšiach z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska bude konať Zbierka na pomoc pre prenasledovaných kresťanov. (bližšie informácie na plagáte)
 3. Na budúcu nedeľu, ktorú slávime ako Piatu pôstnu sa podľa zvyku v našich krajoch zahaľujú kríže. Kríže zostanú zahalené až do Veľkého piatku.
 4. Starých a chorých, ktorých ste nahlásili na svätú spoveď k Veľkej noci budem spovedať v Papradne v utorok (21.3.) od 7.30 h. a v Domove dôchodcov o 9.00 h. V Brvništi v stredu (22.3.) od 7.30 h.
 5. V sobotu (25.3.) o 9.30 h. budú mať tretiaci nácvik piesní na Prvé sväté prijímanie v kostole v Papradne. Účasť detí je nutná!
 6. Spoločná svätá spoveď pred Veľkou nocou bude v našej farnosti 29.3.2023 (streda) v čase od 15.00 h do 17.00 h. v oboch kostoloch.
 7. Na budúcu víkend sa mení čas zo stredoeurópskeho na letný. Hodiny      si posúvame o jednu hodinu dopredu ( spíme o hodinu menej).
 8. Pobožnosť Krížovej cesty si na Piatu pôstnu nedeľu (26.3.) v Papradne pripravia kresťanskí seniori z Jednoty dôchodcov a v Brvništi Spoločenstvo Emauzy. Pán Boh zaplať!
 9. V piatok (24.3.) sa po svätej omši na Farskom úrade uskutoční pracovné stretnutie organistov, spevákov, kostolníkov, akolytov a aranžérov.   
 10. Z pohrebov darovali na potreby farnosti: p. Kamily Hajčíkovej 300 €. a p. Milana Zendeka 600 €. Pán Boh zaplať!
 11.  Bohuznámy z Papradna daroval na opravu fary 500 €. Pán Boh zaplať!
 12.  Ďakujem  za požičanie štiepkovača Obecnému úradu v Papradne a Mikulášovi a Šimonovi za pomoc pri práci vo farskej záhrade!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 19. do 26. marca 2023

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

19.3.2023

Štvrtá pôstna nedeľa

Krížová cesta o 14.00 h.

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Ján (1. výr.)

+ Rozália (1. výr.)

+ Alena a za veriacich

Pondelok

20.3.2023

     

Utorok

21.3.2023

 

14.00

+ Gregor (pohrebná)

Streda

22.3.2023

 

17.30 Brv.

Za zdravie a Božiu pomoc pre vnúčatá

Štvrtok

23.3.2023

 

6.30

+ Jozef, Anton a Ján

Piatok

24.3.2023

Krížová cesta o 17.00 h.

17.30

+ Jakub, Anna a deti

Sobota

25.3.2023

ZVESTOVANIE PÁNA

6.30

+ Vladimír, Ladislav, Alexander                     a Helena

Nedeľa

26.3.2023

Piata pôstna nedeľa

Krížová cesta o 14.00 h.

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Alexander, Anna, Viliam a Veronika

+ Helena, Peter a Veronika

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu        a za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

 

0
0