Farské oznamy

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 7. AUGUSTA 2022

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

7. AUGUSTA 2022

  1. Slávime Devätnástu nedeľu v cezročnom období. Je to zároveň prvá nedeľa v mesiaci, po svätých omšiach je prvonedeľná adorácia a koná sa mesačná zbierka na kostol. 
  2. Na budúcu nedeľu, 14.8.2022 budeme sláviť svätú omšu pri kaplnke Panny Márie Na Štiavnickom. Svätá omša bude o 14.00 h.
  3. Počas tohto týždňa budú bývať Bohoslužby Slova so svätým prijímaním.
  4. Reštaurátorské a maliarske práce začnú vo Farskom kostole od 16.8.2022. Na budúcu nedeľu bude vyhlásený program bohoslužieb, podľa ktorého sa budeme riadiť počas prác v kostole.
  5. Z pohrebu p. Henricha Kobana darovali na potreby farnosti 200 €. Pán Boh zaplať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 7. do 14. augusta 2022

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

7.8.2022

Devätnásta nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

+ František, Matilda, Kamila, Jana, Karol      a František

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu              a za veriacich

Pondelok

8.8.2022

 

  

 

Utorok

9.8.2022

Sv. Terézie Benedikty, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

18.30

Bohoslužba Slova so sv. prijímaním

Streda

10.8.2022

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

18.30 Brv.

Bohoslužba Slova so sv. prijímaním

Štvrtok

11.8.2022

Sv. Kláry, panny

6.30

Bohoslužba Slova so sv. prijímaním

Piatok

12.8.2022

 

18.30

Bohoslužba Slova so sv. prijímaním

Sobota

13.8.2022

 

6.30 

Bohoslužba Slova so sv. prijímaním

Nedeľa

14.8.2022

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

14.00

+ Milan, Františka, Jakub, Pavlína, Filip        a Agnesa

+ Lýdia

Za dobrodincov kaplnky a za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

0
0