Farské oznamy

Kvetná nedeľa – 14. apríla 2019

 1. Dnes je Kvetná nedeľa, čiže Nedeľa utrpenia Pána. 
  Krížová cesta o 14. hod.

 2. Prežívame Veľký týždeň.
  V pondelok a stredu bude sv. omša ráno o 6:10;  v utorok v Brvništi o 6:30 h.

 3. Príležitosť k sv. spovedi:
  pri ranných omšiach; v stredu vo farskom kostole od 19. hod.
  Ak ešte niekto z chorých potrebuje sv. spoveď doma, treba nahlásiť.

 4. Veľkonočné trojdnie slávime celá farnosť spolu vo farskom kostole:

 5. Na Zelený štvrtok svätá omša na pamiatku Pánovej večere o 17:00 hod.
  V noci zo štvrtka na piatok bude bdenie s Ježišom v Getsemanoch. (Kostol bude otvorený celú noc na tichú adoráciu.)

 6. Na Veľký piatok slávime Ježišovo umučenie a smrť.
  V tento deň je prísny pôst, ktorý nemožno nahradiť iným skutkom kajúcnosti.
  (Odporúča sa pôst predĺžiť aj na Bielu sobotu.)
  Dopoludnia bude krížová cesta cez obec. Začne o 9. hod. pred kostolom.
  Veľkopiatočné obrady – popoludní o 15. hod. 
  Poklona v Božom hrobe do 19. hod.

 7. Na Bielu sobotu – poklona v Božom hrobe od 9. hod.
  Veľkonočná vigília začne o 20:00 hod. (po západe slnka).
  (Budú k dispozícii tenké voskové sviečočky.)

 8. Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania.
  Sv. omše budú v riadnom čase – v Papradne aj v Brvništi.
  Požehnanie veľkonočných pokrmov (môžeme si priniesť v košíčkoch).

 9. Na slávenie obradov Veľkonočného trojdnia si rezervujme dostatok času. (Náhlivé slávenie alebo slávenie v nenáležitom čase by stratilo svoj zmysel.)

 10. Stretnutie členov ružencových bratstva (v Papradne aj v Brvništi) s výmenou tajomstiev sa prekladá na nedeľu 28. apríla.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
14. 4.

 

Kvetná nedeľa –
Nedeľa utrpenia Pána

 

Krížová cesta:  14:00

  7:40  

  9:00 Brv  *

10:30  *

za farníkov

† Ján Miniarik

† Dušan Zboran (1. výr.)

Pondelok

Pondelok Veľkého týždňa

  6:10

/

Utorok

Utorok Veľkého týždňa

  6:30 Brv

/

Streda

 

Streda Veľkého týždňa

 

  6:10

/

Štvrtok
18. 4.

Štvrtok Veľkého týždňa

––

/

Zelený štvrtok Pánovej večere

17:00

/

Piatok
19. 4.


Veľký piatok

             15:00  – Slávenie utrpenia
                              a smrti Pána

––

 

Sobota
20. 4.

Biela sobota

––

 

Veľkonočná vigília

20:00 

/

Nedeľa
21. 4.

 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Slávnosť s oktávou

 

Vešpery: 17:30

  7:40  

  9:00  Brv

10:30  

/

/

za farníkov

* Sv. omša začína požehnaním ratolestí a slávnostnou procesiou do kostola.

 

0
0