Farské oznamy

Piata veľkonočná nedeľa – 19. mája 2019

  1. Dnes ruženec a májové litánie o 14. h.

  2. V utorok bude sv. omša v Brvništi 14:00 h. (pohrebná), večer nebude.

  3. V sobotu budú sv. omše o 14:00 a 15:30 (sobášne).

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

19. 5.

 

Piata veľkonočná nedeľa

 

 

  7:40  

  9:00 Brv

10:30

† Marta Vaštíková (1. výr.)

† Justína Jandušíková (1. výr.)

poďakovanie za 90 r. života – Františka

Pondelok

Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli

18:30

† Albert Strašík (1. výr.), manž. Matilda

Utorok

 

14:00 Brv

/pohreb/

Streda

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

  6:10

/

Štvrtok

 

18:30  

za duše v očistci tých, na ktorých si nikto menovite nespomína

Piatok

 

18:30  

/

Sobota

 

14:00

15:30

/sobáš/

/sobáš/

Nedeľa

26. 5.

Šiesta veľkonočná nedeľa

 

  7:40  

9:00 Brv

10:30  

/

† Pavol a Alžbeta, Helena,Vilma

† Karol Turičík (40. výr.), manž. Helena

Mesiac máj: mariánske litánie –  pred alebo po omši; v nedeľu popoludní

 

0
0