Farské oznamy

Šiesta nedeľa – 17. februára 2019

 1. Modlitba posv. ruženca – o 14. hod.

 2. Vo farnosti Považské Podhradie prebiehajú misie. Program je na nástenke.

 3. Počas celého roka prebieha štafetová Adorácia rodín za rodiny, do ktorej sa zapájajú rodiny v jednotlivých farnostiach celého Slovenska. Aj naša farnosť je zapojená do tejto aktivity.
  V našej farnosti bude Adorácia rodín za rodiny vo štvrtok 28. februára od 8:00 do 20:00 v Kostole Najsv. Srdca Ježišovho v Brvništi.
  Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa ako rodina do tejto adorácie, ozvite sa, prosím, koordinátorom – manželom Čukanovým z Brvnišťa.
  Viac na webe:  www.adoriaciarodin.sk .

 4. V sobotu bude sv. omša o 15:00 h. – sobášna.

 5. Sviatostné manželstvo chcú uzavrieť:
  • Lucia Balušíková z Papradna a Adrián Gajdoš z Maršovej.
  Prípadnú cirkevno-právnu prekážke treba ohlásiť na farskom úrade.
  Snúbencov zahrňme do svojich modlitieb.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
17. 2.

Šiesta nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

10:30

za členov ružencového bratstva

† Viktória Lapúniková (1. výr.), manž. Viliam

† Ľudovít Bibiš (10. výr.)

Pondelok

 

17:00

/

Utorok

 

17:00 Brv  

† Mária Ševčíková (1. výr.)

Streda

 

  6:10

† Ľudmila a Alexander, Juraj a Antónia

Štvrtok

 

17:00

† Viliam Turičík

Piatok

Katedra sv. Petra
Sviatok

17:00

† Anna Gablíková (10. výr.), manž. Pavol, syn Jozef

Sobota

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka
Spomienka

15:00

/sobáš/ - za zdravie pre Mariána

Nedeľa
24. 2.

Siedma nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

10:30

za farníkov

† Rudolf Holeva (1. výr.), manž. Viktória, Anton Murec

† Kamil a Albína Šupolík, František a Františka Hanajík

 

0
0